Bảng giá Avina Authoring Tool

Một đăng ký đơn giản cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các công cụ của chúng tôi, cộng thêm nhiều tính năng khác

Avina Authoring Tools Pro

9.990.000,00 ₫

 • Hình vẽ
 • Biểu đồ
 • Chuyển đổi PowerPoint
 • Đa phương tiện
 • Câu hỏi tương tác
 • Xuất bản bài giảng
 • Công thức toán học

Avina Authoring Tools Basic

7.990.000,00 ₫

Avina Authoring Tools Pro

9.990.000,00 ₫

 • Hình vẽ
 • Biểu đồ
 • Chuyển đổi PowerPoint
 • Đa phương tiện
 • Câu hỏi tương tác
 • Xuất bản bài giảng
 • Công thức toán học

Avina Authoring Tools Basic

7.990.000,00 ₫

Avina Authoring Tools Pro

9.990.000,00 ₫

 • Hình vẽ
 • Biểu đồ
 • Chuyển đổi PowerPoint
 • Đa phương tiện
 • Câu hỏi tương tác
 • Xuất bản bài giảng
 • Công thức toán học

Avina Authoring Tools Basic

7.990.000,00 ₫

Mua bao gồm

 • Phiên bản chính mới nhất của Avina Authoring Tool và mọi bản cập nhật cho phiên bản đã mua của bạn.
 • Một năm MIỄN PHÍ NÂNG CẤP cho các phiên bản chính mới. Xem Chính sách nâng cấp phần mềm của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • Khóa sản phẩm của bạn sẽ được gửi qua email.
 • Giấy phép là vĩnh viễn và giá là chi phí một lần.
 • Phần mềm được cấp phép cho mỗi máy. Mỗi giấy phép mua có thể được kích hoạt trên một máy tại một thời điểm.

Chúng tôi đồng ý

images

Paypal, WebMoney, UnionPay, Chuyển khoản.

Đơn đặt hàng (PO)

Chúng tôi cũng chấp nhận Đơn đặt hàng (PO) cho các đơn đặt hàng mua trên 10 bản. Vui lòng Liên hệ của chúng tôi để biết thêm chi tiết.