Hình vẽ

  - Phần mềm có kho hình ảnh với nhiều hình vẽ khó liên quan đến các môn học như: dụng cụ hóa học, vật lý, hình học không gian, hình học phẳng…

  - Phần mềm có bộ công cụ để người dùng tự thiết kế thêm các hình vẽ khác.

  - Phần mềm có công cụ định dạng cho các hình vẽ về màu sắc, đường viền, màu nền, kết hợp chèn văn bản….


Biểu đồ

- Phần mềm có các chức năng chèn biểu đồ, bao gồm các dạng: Biểu đồ dạng đường, Biểu đồ dạng điểm, Biểu đồ dạng miền, Biểu đồ hình tròn, Biểu đồ hình cột.

Image
- Phần mềm giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa, chuyển đổi và kết hợp giữa các dạng biểu đồ. Phần mềm hỗ trợ các định dạng biểu đồ về kích cỡ, màu sắc, hình dạng….
 


Chuyển đổi PowerPoint

Phần mềm hỗ trợ người dùng xuất/nhập dữ liệu từ một tập tin Microsoft PowerPoint sang dữ liệu của phần mềm E.learning và ngược lại.

Image

►Xem bài giảng mẫu


Đa phương tiện

►Hình ảnh.

Phần mềm có chức năng

  - Chèn trực tiếp tất cả các loại file hình ảnh có sẵn trong máy tính vào trang tài liệu để kết hợp với nội dung được truyền tải.

  - Chụp hình từ webcam hoặc chụp hình từ màn hình và chèn vào trang tài liệu.

  - Định dạng hình ảnh, bao gồm chỉnh sửa màu sắc, độ sáng, khung viền ảnh, các hiệu ứng hình ảnh khác….

►Âm thanh.

Phần mềm có chức năng:

  - Chèn trực tiếp tất cả các loại file âm thanh có sẵn trong máy tính vào trang tài liệu.

  - Ghi âm từ phần mềm, sau đó chèn trực tiếp file âm thanh vào trang tài liệu.

  - Lưu trữ file ghi âm trên máy tính để sử dụng cho các mục đích chỉnh sửa hoặc dùng cho các trang tài liệu sau.

 - Chỉnh sửa và định dạng file ghi âm một cách trực tiếp.

- Cung cấp công cụ nhập, chỉnh sửa phụ đề, xuất bản tập tin .vtt.

►Video

Phần mềm có chức năng

  - Chèn trực tiếp tất cả các loại file video có sẵn trong máy tính vào trang tài liệu (.mp3, .mp4, .wmv, .avi, swf…)

- Sử dụng đường dẫn video từ youtube.

  - Ghi hình từ webcam máy tính để ghi lại hình ảnh của tác giả trong các trang tài liệu.

  - Ghi hình hoạt động màn hình để ghi trực tiếp các video có sẵn trong máy tính, hoặc được mở trên các trang mạng mà không cần các thao tác tải và chèn tệp tin.

  - Lưu lại file video trên máy tính để sử dụng cho các trang tài liệu khác.

  - Chỉnh sửa và định dạng file video như: định dạng khung hình, cắt ghép video ….

- Cung cấp công cụ nhập, chỉnh sửa phụ đề, xuất bản tập tin .vtt.


Câu hỏi tương tác

- Phần mềm tạo được tất cả các loại câu hỏi tương tác cho trang tài liệu nhằm tăng tính tương tác giữa người dạy và người học.

  - Cung cấp các loại câu hỏi: đúng sai, nhiều lựa chọn, nhiều đáp án, văn bản, kéo thả đáp án, điền vào chỗ trống, kéo thả từ, lựa chọn từ danh sách, ghép đôi (kéo-thả), ghép đôi (danh sách), tuần tự (kéo-thả), tuần tự (danh sách), điền số.

- Cung cấp các loại khảo sát: đánh giá, chọn 1 đáp án, chọn nhiều đáp án, kéo thả lựa chọn, câu trả lời ngắn, tiểu luận, cấp bậc (kéo-thả), cấp bậc (danh sách), bao nhiêu.

  - Câu hỏi tương tác có thể xây dựng từ các ứng dụng media như hình ảnh, âm thanh, flash…

  - Câu hỏi tương tác được tự động tính điểm khi nhận được trả lời của người học nhằm hỗ trợ người học tự đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức


Xuất bản bài giảng

- Phần mềm có khả năng đóng gói, xuất bản bài giảng đáp ứng chuẩn quốc tế về Elearning. Sản phẩm được đóng gói, xuất bản dung công nghệ HTML5 bao gồm các dạng:

 + Sản phẩm được xuất ra dưới dạng web theo chuẩn HTML5 để bài giảng có thể đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động.

 + Sản phẩm được đóng gói dưới dạng đĩa CD hoặc DVD.

 + Sản phẩm được xuất ra thành file .EXE để có thể chạy độc lập mà không cần cài phần mềm thiết kế bài giảng Elearning.

 + Sản phẩm được đóng gói dưới dạng chuẩn SCORM 1.2, SCORM (2004), chuẩn tin can API, đáp ứng chuẩn quốc tế về Elearning.


Công thức toán học

ImageAvina Authoring Tools hỗ trợ việc chèn và định dạng các dạng công thức toán học phổ biến. Hoàn toàn tương đương với các phần mềm khác như MS PowerPoint, Math Type.

Image