Bản trình diễn Avina Authoring Tool

Trải nghiệm các bản demo eLearning được tạo bằng Avina Authoring Tool: các khóa học trực tuyến, bài giảng video, đánh giá và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn

Quá trình hình thành và phát triển của Hương Việt Group

Quá trình hình thành và phát triển của Hương Việt Group

Xem demo