• images
  10/05/2019 Avina Authoring Tools

  E-learning - cách học mới trong kỷ nguyên CNTT

  Trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay, học tập là việc cần làm trong suốt cuộc đời không chỉ để đứng vững trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh mà còn giúp nâng cao kiến thức văn hóa và xã hội của mỗi...
 • images
  19/04/2019 Avina Authoring Tools

  E-learning - xu hướng giáo dục thời đại công nghệ số

  Hình thức học ảo thông qua một máy vi tính nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để ra đề cho học viên từ xa đang dần phổ biến. Với giáo dục trực t...