E.Learning has never been easier!

Avina Authoring Tool là phần mềm tạo bài giảng trực tuyến chuyên nghiệp, một công cụ soạn thảo mạnh mẽ, độc lập; hội tụ đầy đủ các tính năng, đáp ứng được yêu cầu của tất cả người dùng, từ những người mới bắt đầu tới các chuyên gia công nghệ kỳ cựu.

Quản lý báo cáo

Quản lý báo cáo, thống kê kết quả trả lời câu hỏi của người học.