Tutorials

Cài đặt Avina Authoring Tools

Tải tập tin cài đặt phần mềm Avina Authoring Tools từ website avinasolutions.com hoặc các nguồn khác. Click đôi chuột vào tập tin cài đặt để bắt đầu tiến trình cài đặt phần mềm lên thiết bị của bạn.

 

 

Một cửa sổ mới xuất hiện, thông báo cơ bản về việc cài đặt một phiên bản của phần mềm Avina Authoring Tools lên thiết bị của bạn. Nhấn Tiếp tục để cài đặt hoặc Hủy bỏ để thoát khỏi chương trình cài đặt phần mềm.

 


Sau khi bấm Tiếp tục, một cửa sổ khác hiển thị, tại đây bạn có thể chọn đường dẫn cài đặt phần mềm lên thiết bị hoặc có thể để mặc định (Mặc định chương trình sẽ được lưu tại thư mục C:\Program Files\Tri Viet Inc\AvinaAT đối với HĐH Window x86 hoặc C:\Program Files (x86)\Tri Viet Inc\AvinaAT đối với HĐH Window x64).

Nhấn Tiếp tục để sang thao tác tiếp theo

 


Cửa sổ mới hiển thị, tại đây bạn có thể lựa chọn việc Tạo lối tắt trên Desktop hoặc không. Nhấn Tiếp tục để tiến hành sao chép các tập tin sản phẩm Avina Authoring Tools vào thiết bị của bạn với đường dẫn được lựa chọn ở cửa sổ trước.
Lưu ý: Avina Authoring Tools sẽ cần có VC++2010 và VC++2013 (Bộ công cụ được cung cấp từ hãng Microsoft nhằm bổ sung tính năng cho HĐH Window) để cung cấp đầy đủ các tính năng, bộ cài sẽ tự động cài các thành phần này nếu thiết bị của bạn chưa được cài đặt.

 


Quá trình sao chép các tập tin hoàn tất, một cửa sổ mới hiển thị, tại đây bạn có thể lựa chọn Chạy chương trình Avina Authoring Tools nếu muốn. Nhấn Kết thúc để hoàn thành quá trình cài đặt.
Ngoài việc cài đặt thuận lợi, đôi khi trên một vài thiết bị có thể dẫn đến lỗi, các thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong quá trình cài đặt nhằm giúp người dùng có thể gỡ lỗi, nếu bạn không thể xử lý các vấn đề hãy liên hệ với bộ phận DVKH của Avina Solutions để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

 

Play video