Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi đánh giá

Để thiết lập Câu hỏi Khảo sát Đánh giá, ta vào tab Câu hỏi chọn Câu hỏi khảo sát và chọn Đánh giá.

Image

Giao diện Dạng câu hỏi khảo sát đánh giá hiển thị, ta sẽ thấy các phần gồm: Phần nhập câu hỏi và nhập câu lệnh.

Image

►TẠI PHẦN NHẬP HỎI: ta sẽ tiến hành nhập câu hỏi khảo sát. 

►TẠI PHẦN NHẬP CÂU LỆNH: Ta nhập các tiêu chí để đánh giá. Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ có 5 mức độ để người dùng lựa chọn.

Image

► Mặc định phần mềm sẽ có 5 mức độ để người dùng đánh giá là: Rất không đồng ý, Không đồng ý, Trung bình, Đồng ý, Rất đồng ý.

Image

Ngoài ra để thêm hoặc bỏ bớt các mức độ, ta bấm vào nút Image

Lựa chọn hiển thị chỉ số trên mức độ đánh giá khi "tít" vào ô 

Image

Bấm "Đồng ý" để lưu lại các thiết lập hoặc "Hủy" để bỏ các thiết lập.

► PHẦN THIẾT LẬP PHẢN HỒI VÀ RẼ NHÁNH: phần này tương tự như trong phần câu hỏi kiểm tra.

► GIAO DIỆN XEM TRƯỚC PHẦN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ

Image