Tutorials

Thiết lập phản hồi và rẽ nhánh

Ở mỗi dạng câu hỏi sẽ có phần tùy chọn Phản hồi gồm: Chính xác và Không chính xác.

Nhấn vào nút để Chỉnh sửa phản hồi. (Tùy vào thiết lập cho câu trả lời là chính xác hoặc không chính xác mà ta bấm vào nút tùy chỉnh tương ứng).

Giao diện [Chỉnh sửa phản hồi] hiển thị.

►CHỈNH SỬA PHẢN HỒI (DÒNG THÔNG BÁO SAU KHI TRẢ LỜI CÂU HỎI)

Tại mục "Nhập phản hồi" thì phần mềm sẽ mặc định với câu "Đúng! Câu trả lời chính xác!"

Tại đây ta có thể tùy chỉnh thay đổi câu thông báo khi trả lời đúng bằng cách xoá và gõ lại nội dung thông báo vào khung "Nhập phản hồi". Bấm nút [LƯU] để lưu lại tùy chọn.

►THIẾT LẬP ÂM THANH

Tại phần thêm âm thanh, ta bấm vào nút Chèn âm thanh (như hình bên dưới) 

 

Giao diện mở file hiển thị để chọn âm thanh muốn chèn, ta chọn file âm thanh muốn chèn. 

File âm thanh có thể là tiếng vỗ tay sau khi trả lời đúng câu hỏi.

Sau khi chọn xong tệp âm thanh thì trạng thái của phần thêm âm thanh sẽ chuyển từ "Không có âm thanh" sang "Sẵn sàng".

 

Tại đây là có thể chọn:

Phát nội dung file âm thanh.

 

Dừng file âm thanh đang phát.

 

Xóa file âm thanh đã chèn vào.

 

 Chỉnh sửa âm thanh. Chi tiết xem chức năng Chỉnh sửa âm thanh.

Bấm nút [LƯU] để lưu lại tùy chọn

►THIẾT LẬP RẼ NHÁNH

Tại mục "Rẽ nhánh theo" thì phần mềm mặc định sẽ hiển thị là Trang sau. Tuy nhiên ta cũng có thể tùy chỉnh đến một trang khác.

Bấm vào nút mũi tên sau đó chọn đến trang cần thiết lập. 

Lưu ý: Khi chọn đến một trang nào đó trong danh sách này. Khi Trả lời ĐÚNG câu hỏi này thì sẽ được điều hướng đến trang mà ta đã chọn.

Bấm LƯU để lưu lại các thiết lập.

* TÙY CHỌN THIẾT LẬP ĐIỂM SỐ

Ở phía cuối của khung Phản hồi có mục "Điểm số".

Mặc định, phần mềm đang hiển thị là 10 cho Chính xác và 0 cho Không chính xác.

Ta có thể thiết lập lại điểm số bằng cách nhập 1 giá trị khác vào khung này.

     - Phần chính xác: Trả lời đúng sẽ cộng dồn điểm của mỗi câu này lại.

     - Phần không chính xác: Nếu để 0 thì sẽ không làm gì. Nếu ta để -5 thì khi trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm.

Như vậy, tùy vào mục đích mà ta lựa chọn thiết lập phản hồi và rẽ nhánh cho phù hợp