Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Thiết lập phản hồi và rẽ nhánh

Ở mỗi dạng câu hỏi sẽ có phần tùy chọn thiết lập phản hồi và rẽ nhánh gồm: Chính xác và Không chính xác.

Ta bấm vào nút ở cuối của khung Thiết lập phản hồi và rẽ nhánh. (Tùy vào thiết lập cho câu trả lời là chính xác hoặc không chính xác mà ta bấm vào nút tùy chỉnh tương ứng.

Image

Giao diện "Chỉnh sửa phản hồi" hiển thị. Tại mục "Nhập phản hồi" thì phần mềm sẽ mặc định với câu "Đúng! Câu trả lời chính xác!"

►THIẾT LẬP PHẢN HỒI (DÒNG THÔNG BÁO SAU KHI TRẢ LỜI CÂU HỎI)

Image

Tại đây ta có thể tùy chỉnh thay đổi câu thông báo khi trả lời đúng bằng cách "Xóa" và gõ lại nội dung thông báo vào khung "Nhập phản hồi". Bấm nút "LƯU" để lưu lại tùy chọn.

►THIẾT LẬP ÂM THANH

Tại phần thêm âm thanh, ta bấm vào nút chèn âm thanh (như hình bên dưới) 

Image

Giao diện mở file hiển thị, ta chọn file nhạc thích hợp để chèn vào. File nhạc có thể là tiếng vỗ tay sau khi trả lời đúng câu hỏi.

Image

Sau khi chọn xong tệp âm thanh thì trạng thái của phần thêm anh thanh sẽ chuyển từ "Không có âm thanh" sang "Sẵn sàng".

Image

Tại đây là có thẻ chọn:

(1) để nghe lại nội dung file âm thanh.

(2) Dừng nghe.

(3) Xóa file âm thanh đã chèn vào.

(4) Chỉnh sửa âm thanh. Chi tiết xem chức năng Chỉnh sửa âm thanh.

Bấm nút "LƯU" để lưu lại tùy chọn.

►THIẾT LẬP RẼ NHÁNH

Tại mục "Rẽ nhánh theo" thì phần mềm mặc định sẽ hiển thị là Trang sau. Tuy nhiên ta cũng có thể tùy chỉnh đến một trang khác.

ImageTa bấm vào nút mũi tên sau đó chọn đến trang cần thiết lập. 

Image

Lưu ý: Khi chọn đến một trang nào đó trong danh sách này. Thì khi Trả lời ĐÚNG câu hỏi này thì sẽ được điều hướng đến trang mà ta đã chọn.

Bấm LƯU để lưu lại các thiết lập.

* TÙY CHỌN THIẾT LẬP ĐIỂM SỐ

Image

Ở phía cuối của khung "Thiết lập phản hồi và rẽ nhánh" có mục "Điểm số". Thì mặc định, phần mềm đang hiển thị là 10 cho Chính xác và 0 cho Không chính xác.

Ta có thể thiết lập lại điểm số bằng cách nhập 1 giá trị khác vào khung này.

PHẦN CHÍNH XÁC: khi trả lời đúng sẽ cộng dồn điểm của mỗi câu này lại.

PHẦN KHÔNG CHÍNH XÁC: Nếu để 0 thì sẽ không làm gì. Nếu ta để -5 thì khi trả lời sẽ bị trừ 5 điểm.

Như vậy, tùy vào mục đích mà ta lựa chọn thiết lập phản hồi và rẽ nhánh cho phù hợp