Tutorials

Đăng ký bản quyền

Để đăng kí bản quyền, người dùng tiến hành chọn vào tab [Trợ Giúp] => như hình sau:

Image

Bảng thông báo đăng kí bản quyền sẽ được hiển thị.

[TIẾP TỤC DÙNG THỬ] cho phép người dùng sử dụng phần mềm trong thời gian 30 ngày từ khi cài phần mềm vào máy tính.

[MUA HÀNG] cho phép người dùng vào trang web avina để tiến hành mua phần mềm.

Để đăng kí bản quyền, người dùng chọn vào chức năng [KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN]

Giao diện đăng kí bản quyền sẽ được hiển thị, người dùng tiến hành copy hoặc nhập mã đăng kí bản quyền vào ô [DÃY SỐ KÍCH HOẠT] – sau đó tick vào ô vuông “Cố gắng kích hoạt sản phẩm của tôi trực tuyến”.

Chọn [TIẾP THEO] để đăng kí bản quyền

Sau khi đăng kí bản quyền thành công, đóng và mở lại phần mềm.

Vào Tab [Trợ Giúp] chọn [Về Avina] để kiểm tra thông tin sản phẩm

Image

Thông tin đơn vị đăng kí sẽ được hiển thị như hình sau

Image