Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Đăng ký bản quyền

Để đăng kí bản quyền, người dùng tiến hành chọn vào tab [Trợ Giúp] => như hình sau:

Image

Bảng thông báo đăng kí bản quyền sẽ được hiển thị.

[TIẾP TỤC DÙNG THỬ] cho phép người dùng sử dụng phần mềm trong thời gian 30 ngày từ khi cài phần mềm vào máy tính.

[MUA HÀNG] cho phép người dùng vào trang web avina để tiến hành mua phần mềm.

Để đăng kí bản quyền, người dùng chọn vào chức năng [KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN]

Giao diện đăng kí bản quyền sẽ được hiển thị, người dùng tiến hành copy hoặc nhập mã đăng kí bản quyền vào ô [DÃY SỐ KÍCH HOẠT] – sau đó tick vào ô vuông “Cố gắng kích hoạt sản phẩm của tôi trực tuyến”.

Chọn [TIẾP THEO] để đăng kí bản quyền

Sau khi đăng kí bản quyền thành công, đóng và mở lại phần mềm.

Vào Tab [Trợ Giúp] chọn [Về Avina] để kiểm tra thông tin sản phẩm

Image

Thông tin đơn vị đăng kí sẽ được hiển thị như hình sau

Image