Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Làm việc với Cử chỉ

Để chèn cử chỉ vào trang trình chiếu, nhấn vào nút “Cử chỉ” trên thanh công cụ

Sau khi nhấn vào sẽ hiện danh sách cử chỉ được hỗ trợ