Tutorials

Làm việc với Cử chỉ

Để chèn cử chỉ vào trang trình chiếu, nhấn vào nút “Cử chỉ” trên thanh công cụ

Sau khi nhấn vào sẽ hiện danh sách cử chỉ được hỗ trợ