Tutorials

Chèn Video từ quay hoạt động màn hình

Đối với các bài giảng thực hành hướng dẫn thao tác cụ thể trên máy tính thì tính năng ghi lại hoạt động màn hình là không thể thiếu.

Avina cung cấp chức năng này trong tab [Chèn] => [Video] => [Quay màn hình]

Hiển thị giao diện [Quay màn hình]

Lưu ý: Máy tính đã có mic hoặc mic ngoài gắn vào (Để thu âm lời giảng)

: Chọn icon để bắt đầu ghi màn hình

[F8] để tạm dừng

[F7] để dừng

 Bật/ tắt ghi âm thanh từ Microphone khi quay màn hình

 Hiển thị kích thước vùng quay.

Một vài tuỳ chọn kích thước màn hình vùng quay:

Nhấn  để huỷ trình quay màn hình

 Cài đặt ghi hình

Sau khi nhấn icon  khung Cài đặt ghi hình sẽ xuất hiện:

  • Phím tắt:
  • Dừng/ Tiếp tục => Nhập [phím] cài đặt từ bàn phím
  • Hủy bỏ => Nhập [phím] cài đặt từ bàn phím
  •  Dừng => Nhập [phím] cài đặt từ bàn phím
  • Ghi âm: Microphone (mic từ webcam, thiết bị mic thu âm thanh), System sound (âm thanh từ trong máy tính)
  • Tùy chọn:
  • Hiển thị biểu tượng (Hiển thị icon AVINA ở góc dưới phải màn hình cho biết người dùng đang thực hiện quay video)
  •  Di chuyển cửa sổ được mở đến vùng ghi
  • Hiển thị con trỏ chuột trên màn hình ghi

FPS (Viết tắt của Frames Per Secord là số lượng khung hình trên 1 giây)

Chọn [ĐỒNG Ý] để lưu lại cài đặt ghi hình đã tuỳ chỉnh

Chọn [HUỶ BỎ] để huỷ bỏ các cài đặt ghi hình vừa tuỳ chỉnh

Sau khi ghi hình xong sẽ xuất hiện 1 màn hình Xem trước Video

Chọn [CHÈN] để thêm video này vào bài giảng, ngược lại nhấn [HUỶ BỎ] để ghi hình lại

Video sau khi được chèn vào bài giảng:

Video được chèn vào bài giảng định dạng / chỉnh sửa tương tự như đối với video chèn từ tệp tin.