Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn Video từ quay hoạt động màn hình

Đối với các bài giảng thực hành hướng dẫn thao tác cụ thể trên máy tính thì tính năng ghi lại hoạt động màn hình là không thể thiếu. Avina cung cấp chức năng này trong tap Chèn -> Video -> Quay màn hình

Image

 

Sau khi chọn chức năng quay màn hình, giao diện tùy chỉnh quay như sau:

Lưu ý: Máy tính đã có mic hoặc mic ngoài gắn vào ( Để thu âm lời giảng)

Image

 

Cài đặt thông số quay màn hình ở vùng (1) sau đó nhấn Đồng ý ở vùng (2).

Giải thích thêm:

  • a: Hiển thị biểu tượng: (Hiển thị icon TRÍ VIỆT ELEARNING ở góc dưới phải màn hình cho biết người dùng đang thực hiện quay video)
  • b: Di chuyển cửa sổ được mở đến vùng ghi : tính năng này sẽ dduojc bật khi tich vào.
  • c: Hiển thị chuột trên màn hình FPS (Viết tắt của Frames Per Secord là số lượng khung hình trên 1 giây)

Sau khi ghi hình xong sẽ xuất hiện 1 màn hình xem trước, nếu đồng ý thì chọn Chèn để thêm video này vào bài giảng, ngược lại nhấn Hủy bỏ để ghi hình lại

Image

Video được chèn vào bài giảng định dạng / chỉnh sửa tương tự như đối với video chèn từ tệp tin