Tutorials

Chèn Video từ Webcam

Đối với các bài giảng yêu cần cần có ghi hình giảng viên hướng dẫn thì phần mềm Avina cung cấp tính năng tạo video ghi hình từ webcam.

Trong tab Chèn -> Quay video (máy tính có sẵn camera hoặc có kết nối camera bên ngoài)

Image

Khi đó phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ ghi hình Webcam như sau:

Image

 

Chọn icon: Image 

Cài đặt thiết bị: [Thiết bị video], [Thiết bị âm thanh]

Image

 

Nhấn icon Image để bắt đầu (F7) quay

 

Image

 

Nhấn icon Image để làm mới (F9) trình quay video

 

Nhấn icon Image để tạm dừng (F7)

 

Nhấn icon Image để dừng quay (F8)

 

Sau khi chọn icon Image trình quay video sẽ dừng lại, video được quay sẽ xuất hiện dưới dạng sau: 

 

Image

 

  • Lưu video vào máy tính chọn icon Image

  • Xóa video chọn iconImage

  • Lưu video vào phần mềm chọn button Image 

Thao tác điều chỉnh video tương tự như định dạng cho video từ tập tin.