Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn Video từ Webcam

Đối với các bài giảng yêu cần cần có ghi hình giảng viên hướng dẫn thì phần mềm Avina cung cấp tính năng tạo video ghi hình từ webcam.

Trong tap Chèn -> Quay video ( máy tính có sẵn camera hoặc có kết nối camera bên ngoài )

Image

Khi đó phần mềm sẽ hiện thị cửa sổ ghi hình Webcam như sau:

Image

Trong đó cài đặt thiết bị để thiết lập thiết bị đầu vào cho Webcam và âm thanh nếu máy tính kết nối nhiều thiết bị đầu vào

Image

Sau khi ghi hình xong (dừng ghi hình), giao diện ghi hình xuất hiện thêm 2 icon là: icon chỉnh sửa videoicon lưu video ra thư mục ngoài máy tính. Nhấn Đồng ý để chèn video này vào bài giảng đang soạn

Image

Thao tác điều chỉnh video tương tự như định dạng cho video từ tập tin.