Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn Video từ Webcam

Đối với các bài giảng yêu cần cần có ghi hình giảng viên hướng dẫn thì phần mềm Avina cung cấp tính năng tạo video ghi hình từ webcam.

Trong tab Chèn -> Quay video (máy tính có sẵn camera hoặc có kết nối camera bên ngoài)

Khi đó phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ ghi hình Webcam như sau:

 

Chọn icon:  

Cài đặt thiết bị: [Thiết bị video], [Thiết bị âm thanh]

 

Nhấn icon  để bắt đầu (F7) quay

 

 

Nhấn icon để làm mới (F9) trình quay video

 

Nhấn icon để tạm dừng (F7)

 

Nhấn icon  để dừng quay (F8)

 

Sau khi chọn icon  trình quay video sẽ dừng lại, video được quay sẽ xuất hiện dưới dạng sau: 

 

 

  • Lưu video vào máy tính chọn icon

  • Xóa video chọn icon

  • Lưu video vào phần mềm chọn button  

Thao tác điều chỉnh video tương tự như định dạng cho video từ tập tin.