Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Làm việc với Nhân vật

Để chèn nhân vật vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Nhân vật] trên thanh công cụ

Sau khi nhấn nút, người dùng có thể chọn danh sách nhân vật được hỗ trợ để có thể chèn vào trang trình chiếu.