Tutorials

Làm việc với Nhân vật

Để chèn nhân vật vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Nhân vật] trên thanh công cụ

Sau khi nhấn nút, người dùng có thể chọn danh sách nhân vật được hỗ trợ để có thể chèn vào trang trình chiếu.