Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn Âm thanh từ Microphone

Avina hỗ trợ người dùng tạo ra những file ghi âm ngay trên phần mềm mà không cần dùng thêm phần mềm khác

Lưu ý: máy phải có thiết bị thu âm.

Trong tap Chèn -> Âm thanh -> Ghi âm

Image

Sau khi chọn vào chức năng ghi âm, giao diện ghi âm hiển thị như sau:

Image

- Nếu máy tính có thiết bị ngoại vi cần chọn lại (1)

- Ghi âm bằng icon màu đỏ (2). Giao diện đang ghi âm như sau:

Image

  • Ghi âm xong ta có thêm các chức năng như sau:

Image

 

  • Nhấn Lưu (1) để chèn đoạn ghi âm này vào bài giảng
  • Chức năng chỉnh sửa âm thanh tương tự chỉnh sửa âm thanh từ tệp tin