Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn Âm thanh từ Microphone

Avina hỗ trợ người dùng tạo ra những file ghi âm ngay trên phần mềm mà không cần dùng thêm phần mềm khác

Lưu ý: máy phải có thiết bị thu âm.

Trong tab [Chèn] -> [Âm thanh] -> [Ghi âm]

Image

Sau khi chọn vào chức năng ghi âm, giao diện ghi âm hiển thị như sau:

Image

Image: Lựa chọn thiết bị ghi âm

Image

Image: Bắt đầu /  ImageTạm dừng ghi âm

Image: Dừng ghi âm

Sau khi ghi âm xong =>chọn icon Image để ngừng việc ghi âm => hiển thị giao diện các lựa chọn tuỳ chỉnh sau:

Image

Image: Bỏ qua phần âm thanh vừa được ghi, quay lại giao diện ghi âm.

Image: Chỉnh sửa âm thanh tương tự chức năng chỉnh sửa âm thanh từ tệp tin

Image: Chèn đoạn ghi âm vào bài giảng

Image: Nghe lại âm thanh vừa được ghi

Sau khi chèn đoạn ghi âm thành công sẽ hiển thị icon Image