Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn Âm thanh từ Microphone

Avina hỗ trợ người dùng tạo ra những file ghi âm ngay trên phần mềm mà không cần dùng thêm phần mềm khác

Lưu ý: máy phải có thiết bị thu âm.

Trong tab [Chèn] -> [Âm thanh] -> [Ghi âm]

Sau khi chọn vào chức năng ghi âm, giao diện ghi âm hiển thị như sau:

: Lựa chọn thiết bị ghi âm

: Bắt đầu /  Tạm dừng ghi âm

: Dừng ghi âm

Sau khi ghi âm xong =>chọn icon  để ngừng việc ghi âm => hiển thị giao diện các lựa chọn tuỳ chỉnh sau:

: Bỏ qua phần âm thanh vừa được ghi, quay lại giao diện ghi âm.

: Chỉnh sửa âm thanh tương tự chức năng chỉnh sửa âm thanh từ tệp tin

: Chèn đoạn ghi âm vào bài giảng

: Nghe lại âm thanh vừa được ghi

Sau khi chèn đoạn ghi âm thành công sẽ hiển thị icon