Tutorials

Chèn Âm thanh từ Microphone

Avina hỗ trợ người dùng tạo ra những file ghi âm ngay trên phần mềm mà không cần dùng thêm phần mềm khác

Lưu ý: máy phải có thiết bị thu âm.

Trong tab [Chèn] -> [Âm thanh] -> [Ghi âm]

Image

Sau khi chọn vào chức năng ghi âm, giao diện ghi âm hiển thị như sau:

Image

Image: Lựa chọn thiết bị ghi âm

Image

Image: Bắt đầu /  ImageTạm dừng ghi âm

Image: Dừng ghi âm

Sau khi ghi âm xong =>chọn icon Image để ngừng việc ghi âm => hiển thị giao diện các lựa chọn tuỳ chỉnh sau:

Image

Image: Bỏ qua phần âm thanh vừa được ghi, quay lại giao diện ghi âm.

Image: Chỉnh sửa âm thanh tương tự chức năng chỉnh sửa âm thanh từ tệp tin

Image: Chèn đoạn ghi âm vào bài giảng

Image: Nghe lại âm thanh vừa được ghi

Sau khi chèn đoạn ghi âm thành công sẽ hiển thị icon Image