Tutorials

Tạo câu hỏi Lựa chọn từ danh sách

Vào tab "Câu hỏi", tại mục  ta chọn dạng [Lựa chọn từ danh sách].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục "Nhập câu hỏi" ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Ví dụ: Lựa chọn từ đúng để hoàn thành câu sau:

Tại mục Nhập câu trả lời, ta tiến hành nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Ví dụ:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Sau khi nhập xong các câu trả lời, ta tiến hành tạo các đáp án bằng cách bôi đen 1 từ hoặc cụm từ và bấm vào nút "Thêm chỗ trống".

Tương tự, trong phần trả lời này ta có thể tạo nhiều phần gạch chân khác.

Ngoài ra, để tăng độ khó cho câu hỏi ta thêm các đáp án gây nhiễu. Tại mỗi vị trí mà ta đã tạo, ta bấm chuột vào  để thêm các từ gây nhiễu.

Ta tiến hành chọn đáp án bằng cách bấm vào ô tròn trước đáp án đúng. Tương tự ta cũng có thể thêm các đáp án nhiễu cho các vị trí khác.

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi lựa chọn từ danh sách.