Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi Lựa chọn từ danh sách

Vào tab Câu hỏi, tại mục Câu hỏi chấm điểm ta chọn dạng "Lựa chọn từ danh sách".

Image

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi thì ta bấm chuột vào khung Nhập câu hỏi, sau đó nhập nội dung.

Ví dụ: Lựa chọn từ đúng để hoàn thành câu sau:

Image

Tại mục Nhập câu trả lời, ta tiến hành bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản" để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Ví dụ: Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Image

Sau khi nhập xong các câu trả lời, ta tiến hành tạo các đáp án bằng cách bôi đen 1 từ hoặc cụm từ và bấm vào nút "Thêm chỗ trống".

Image

Tương tự, trong phần trả lời này ta có thể tạo nhiều phần gạch chân khác.

Ngoài ra, để tăng độ khó cho câu hỏi ta thêm các đáp án gây nhiễu. Tại mỗi vị trí mà ta đã tạo, ta bấm chuột vào "Nút mũi tên" để thêm các từ gây nhiễu.

Image

Ta tiến hành chọn đáp án bằng cách bấm vào ô tròn trước đáp án đúng. Tương tự ta cũng có thể thêm các đáp án nhiễu cho các vị trí khác.

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi lựa chọn từ danh sách.