Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi Kéo thả từ

Vào tab Câu hỏi, tại mục Câu hỏi chấm điểm ta chọn dạng "Kéo thả từ".

Image

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi thì phần mềm đã mặc định nội dung câu hỏi là "Kéo thả đáp án vào vị trí sao cho đúng?".

Image

Tại đây, ta có thể xóa để viết lại nội dung câu hỏi.

Image

Tại mục Nhập câu trả lời, ta tiến hành bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản" để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Ví dụ: Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Image

Sau khi nhập xong các câu trả lời, ta tiến hành tạo các đáp án bằng cách bôi đen 1 từ hoặc cụm từ và bấm vào nút "Thêm chỗ trống".

Image

Tương tự, trong phần trả lời này ta có thể tạo nhiều phần gạch chân khác.

Ngoài ra, để tăng độ khó cho câu hỏi ta thêm các đáp án gây nhiễu. Tại mục "Từ bổ sung" ta bấm chuột vào "Nhập để thêm từ mới". Ta tiến hành nhập từ bổ sung và bấm vào nút "Thêm từ". Ta cũng có thể thêm nhiều từ cho phần từ bổ sung.

Image

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi kéo thả từ.