Tutorials

Tạo câu hỏi Kéo thả từ

Vào tab [Câu hỏi], tại mục ta chọn dạng [Kéo thả từ].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục "Nhập câu hỏi" ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi. 

Tại mục "Nhập câu trả lời", ta tiến hành nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Ví dụ: 

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Sau khi nhập xong các câu trả lời, ta tiến hành tạo các đáp án bằng cách bôi đen 1 từ hoặc cụm từ và bấm vào nút [Thêm chỗ trống].

Tương tự, trong phần trả lời này ta có thể tạo nhiều phần gạch chân khác.

Ngoài ra, để tăng độ khó cho câu hỏi ta thêm các đáp án gây nhiễu. Tại mục "Từ bổ sung" ta bấm chuột vào "Nhập để thêm từ mới". Và tiến hành nhập từ bổ sung và bấm vào nút [Thêm từ]. Ta cũng có thể thêm nhiều từ cho phần từ bổ sung.

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi kéo thả từ.