Tutorials

Tạo câu hỏi Đúng sai

Vào tab [Câu hỏi], tại mục ta chọn [Câu hỏi Đúng Sai].

 

Một trang tài liệu mới xuất hiện, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục nhập câu hỏi ta "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành nhập nội dung câu hỏi.

Tại mục “Nhập câu trả lời”, phần mềm sẽ mặc định hiển thị 2 đáp án là hoặc Đúng hoặc Sai. Tại đây ta tiến hành chọn đáp án đúng cho câu hỏi bằng cách bấm vào ô hình tròn trước lựa chọn đúng.

Như vậy là ta đã soạn xong nội dung cho câu hỏi Đúng sai.