Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi Đúng sai

Vào tab Câu hỏi, tại mục Câu hỏi chấm điểm ta chọn Câu hỏi Đúng Sai.

Image

Một trang tài liệu mới xuất hiện, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục nhập câu hỏi ta Bấm để thêm văn bản.

Image

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành nhập nội dung câu hỏi.

Image

Tại mục nhập câu trả lời, phần mềm sẽ mặc định hiển thị 2 đáp án là hoặc Đúng hoặc Sai. Tại đây ta tiến hành chọn đáp án đúng cho câu hỏi bằng cách bấm vào ô hình tròn trước lựa chọn đúng.

Image

Như vậy là ta đã soạn xong nội dung cho câu hỏi Đúng sai.