Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Làm việc với Thu phóng

Để chèn thu phóng vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Thu phóng] trên thanh công cụ


Người dùng có thể chọn đối tượng thu phóng, sau đó nhấn vào tab [Tùy chọn] để tùy chỉnh.

 

Danh sách các chức năng của tab tùy chọn thu phóng:

    • Ô “Thời gian bắt đầu”: Tùy chỉnh thời gian bắt đầu hiệu ứng.
    • Ô “Thời gian kết thúc”: Tùy chỉnh thời gian kết thúc hiệu ứng.