Tutorials

Làm việc với Thu phóng

Để chèn thu phóng vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Thu phóng] trên thanh công cụ


Người dùng có thể chọn đối tượng thu phóng, sau đó nhấn vào tab [Tùy chọn] để tùy chỉnh.

 

Danh sách các chức năng của tab tùy chọn thu phóng:

    • Ô “Thời gian bắt đầu”: Tùy chỉnh thời gian bắt đầu hiệu ứng.
    • Ô “Thời gian kết thúc”: Tùy chỉnh thời gian kết thúc hiệu ứng.