Tutorials

Tạo câu hỏi Một lựa chọn

Vào tab [Câu hỏi], tại mục  ta chọn dạng [Một Lựa Chọn].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục "Nhập câu hỏi" ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Tại mục "Nhập câu trả lời", phần mềm sẽ mặc định hiển thị 4 lựa chọn. Ta tiến hành bấm chuột vào từng lựa chọn hiển thị tương ứng ở mỗi đáp án, để nhập câu trả lời cho câu hỏi. Ta cũng có thể sử dụng Phím Tab trên bàn phím để di chuyển con trỏ chuột nhanh từ đáp án này đến đáp án khác.

Ta chọn đáp án đúng bằng cách bấm vào ô hình tròn trước đáp án đúng. 

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút Image

Như vậy, ta đã tạo thành công 1 câu hỏi dạng trắc nghiệm có 1 lựa chọn đúng.