Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn và định dạng đối tượng Văn bản

1. Chèn văn bản: Muốn chèn được văn bản vào trang trình bày tại Tab Chèn -> chọn Khung văn bản, phần mềm sẽ hiển thị ra Khung văn bản vào ngay giữa trang trình bày như hình sau:

Image

 

2. Định dạng văn bản: Có 2 cách:

- Cách 1: Trong trang đầu, chọn các chức năng tại khung Phông chữ hoặc Đoạn văn

Image

 

- Cách 2:  Sử dụng phím chức năng

Những phím tắt hay dùng trong văn bản. (Các chữ cái kết hợp không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

 

stt

Phím tắt

Ý nghĩa

1

Ctrl + L

Căn trái đoạn văn bản.

2

Ctrl + R

Căn phải đoạn văn bản.

3

Ctrl + E

Căn giữa đoạn văn bản.

4

Ctrl + I

In nghiêng văn bản.

5

Ctrl + U

Gạch chân văn bản.

6

Ctrl + A

Chọn cả văn bản

7

Ctrl + home

Con trỏ di chuyển về đầu văn bản

8

Ctrl + end

Con trỏ di chuyển về cuối văn bản

9

Ctrl + [

Giảm kích cỡ chữ

10

Ctrl + ]

Tăng kích cỡ chữ

11

Ctrl+Right

Chuyển sang từ liền sau

12

Ctrl+Left

Chuyển sang từ liền trước

13

Ctrl+Down

Chuyển vị trí đầu tiên của đoạn liền sau đó

14

Ctrl+Up

Chuyển vị trí đầu tiên của đoạn liền trước đó

15

Ctrl + shift + mũi tên lên/xuống

Chọn hết phần đoạn văn bản từ con trỏ về đầu

đoạn/ từ con trỏ trở về cuối đoạn văn bản.

16

Ctrl + shift + mũi tên phải

Chọn một chữ bên phải con trỏ

17

Ctrl + shift + mũi tên trái

Chọn một chữ bên trái con trỏ

18

Ctrl + shift + =

Chỉ số trên (Ví dụ: 22).

19

Ctrl + =

Chỉ số dưới (Ví dụ: H2O)

20

Shift + “a, b, …, z”

Viết kí tự in hoa.

21

Shift + “A, B, …, Z”

Viết kí tự thường.

22

Shift + mũi tên lên

Chọn một dòng từ vị trí con trỏ lên dòng trên.

23

Shift + mũi tên xuống

Chọn một dòng từ vị trí con trỏ xuống dòng dưới.

24

Shift + mũi tên phải

Chọn một kí tự bên phải con trỏ.

25

Shift + mũi tên trái

Chọn một kí tự bên trái con trỏ.

3. Tham chiếu: giúp tạo ra các biến để kết hợp với Trigger. Trong tap Chèn, chọn Tham chiếu

Image

Biến mới được tạo ra sẽ xuất hiện trong danh sách biến của Trigger (hướng dẫn chi tiết cho vui lòng tham khảo HDSD Trigger)

Image

4. Liên kết: Giúp chèn link website vào văn bản. Trong tap chèn, chèn 1 khung văn bản, sau đó chọn chức năng liên kết, nhập tên và dán đường link website -> ok

Image

5. Kí hiệu: Trong tap chèn, chèn 1 khung văn bản, sau đó chọn kí hiệu, chọn kí hiệu muốn chèn -> chèn

Image

6. Đầu trang và chân trang: chèn nội dung đầu trang và chân trang cho slide. Tick chọn vào chức năng nào thì thông tin nấy sẽ hiện ra

- Chức năng [Đầu trang và chân trang] : chèn nội dung đầu trang và chân trang

cho slide

- Chức năng [Ngày và thời gian]: chèn ngày cho slide

- Chức năng [Số trang] : chèn trang cho slide

Image