Tutorials

Chèn và định dạng đối tượng Văn bản

 1. Chèn văn bản: 

 

  Muốn chèn được văn bản vào [Trang trình bày] thực hiện các bước sau:

Tại Tab [Chèn] -> chọn

Hiển thị ra [Khung văn bản] để nhập văn bản từ bàn phím.

2. Định dạng văn bản: Có 2 cách:

- Cách 1: Trong trang đầu, chọn các chức năng tại khung Phông chữ hoặc Đoạn văn

1.: Font chữ 

2.: Size chữ

3.: Tăng/giảm size

4. : Xoá các định dạng văn bản

5.: Chỉ mục

6.: Thụt lề/ Giãn chữ

7.: Căn lề

8.: Căn lề trên dưới

Làm việc với [Phông Chữ]

Chọn [Văn bản] muốn chỉnh sửa => Tại khung [Phông chữ] => Chọn phông chữ hoặc Nhập tên phông chữ => Nhấn Enter

Chọn [Kích cỡ chữ] => Nhập số vào [Kích cỡ chữ] => Nhấn Enter

Tăng kích cỡ chữ => Bôi đen chữ cần tăng kích cỡ => chọn 

Giảm kích cỡ chữ => Bôi đen chữ cần giảm kích cỡ => chọn 

2018-12-05_10h33_55

Xóa tất cả định dạng=> chọn   

      In đậm văn bản => chọn [B]

      In nghiêng văn bản => chọn [I]

      Gạch dưới văn bản => chọn [U]

      Gạch xuyên thân văn bản => chọn ()

Thay đổi khoảng cách giữa các kí tự => chọn 

Thay đổi chữ thường thành chữ hoa hoặc ngược lại => chọn 2018-12-05_10h35_18

Thay đổi màu sắc văn bản => chọn 

Hiển thị chi tiết giao diện [Phông chữ] => chọn icon mũi tên ở góc phải 

Tại [Phông chữ Latin] gồm danh sách [Phông chữ]: Arial, Times New Roman…Chọn phông chữ mong muốn hoặc nhập phông chữ mong muốn => Chọn button [OK]

Tại [Kiểu phông] gồm danh sách [Kiểu phông]: Thường, nghiêng, đậm, đậm nghiêng. Chọn kiểu chữ mong muốn => Chọn button [OK]

Tại [Kích cỡ chữ] gồm danh sách kích cỡ 2018-12-05_16h34_57 

Chọn [Kích cỡ chữ] mong muốn hoặc nhập [Kích cỡ chữ] mong muốn=> Chọn button [OK]

Tại [Màu chữ] => chọn  => Chọn màu sắc mong muốn => Chọn button [OK]

Người dùng có thể chọn chức năng  để thêm màu sắc bất kì vào phần mềm.

         

 • Tại [Màu cơ bản]/ [phổ màu] => Chọn màu mong muốn => Chọn [Lưu]
 • Tùy chỉnh các giá trị màu trên các trường R/G/B/A => Chọn [Lưu]
 • Tại [Màu tùy chọn] => Chọn màu mong muốn (Nếu chưa có màu tại [Màu tùy chọn] thì chọn [Màu sắc] trên màn hình => Chọn [Thêm vào màu tùy chọn] => Chọn [Lưu]
 • Tùy chỉnh và có thể xem màu của mình đã chọn trên màn hình = > Giữ [Chấm màu] => Kéo đến vị trí màu mong muốn => Chọn [Lưu]
 • Xem màu hiện tại và màu thay thế => Quan sát  2018-07-31_11h37_42 (màu xanh là màu mới thay thế cho màu bạc ) => Chọn [Lưu]

Chọn để lấy màu khi di chuyển chuột đến bất cứ vị trí có màu sắc mong muốn, chương trình sẽ get màu sắc tại vị trí đó cho hình vẽ.

Tại 2018-12-05_10h52_10 gồm:  Thường, Đơn, Kép

Tại 2018-12-05_10h53_04  (điều kiện hiển thị khi [Kiểu gạch dưới]: Đơn, Kép) => chọn màu sắc gạch chân (Như tại [Màu chữ]) => Chọn [OK]

Gạch ngang chữ => chọn checkbox [Gạch ngang chữ] (2018-12-05_10h54_20 )  => Chọn [OK]

Gạch xuyên thân double => chọn checkbox [Gạch kép ngang chữ] (2018-12-05_10h55_01 ) => Chọn [OK]

Chỉ số trên => chọn 2018-12-05_10h55_27 với độ dịch chuyển  2018-12-05_10h55_56  => Chọn [OK]

Chỉ số dưới => chọn2018-12-05_10h56_14 với độ dịch chuyển   => Chọn [OK]

Giảm khoảng cách giữa các chữ => chọn [Súc tích] với [Bằng] tương ứng => Chọn [OK]

Tăng khoảng cách giữa các chữ => chọn [Bung rộng] với [Bằng] tương => Chọn [OK]

Làm việc với [Khung Đoạn văn]

 • Tạo danh sách có dấu đầu dòng chọn combobox (  )

 • Tạo danh sách có số đầu dòng chọn combobox ( )

 • Giảm lề => chọn ( )
 • Tăng lề => chọn ()
 • Khoảng cách giữa các dòng => chọn combobox (2018-12-05_11h00_08 )

 • Canh chỉnh đoạn text so với khung => chọn [Căn lề văn bản]

 • Tìm kiếm => chọn  
 • Canh trái => chọn (2018-08-21_15h06_25 )
 • Canh giữa => chọn (2018-08-21_15h06_38 )
 • Canh phải => chọn (2018-08-21_15h06_53 )
 • Canh đều => chọn (2018-08-21_15h06_45 )
 • Hiển thị giao diện chi tiết [Đoạn văn] => chọn icon [mũi tên] ở góc phải khung [Đoạn văn]

 • Tại combobox [Căn chỉnh] gồm:  Trái, chính giữa, phải, phân bố
 • Tại [Thụt lề]  
 • Canh lề trước đoạn văn bản 2018-12-05_11h04_41
 • Canh lề dòng đầu tiên so với đoạn    2018-12-05_11h05_02
 • Khoảng cách giữa các đoạn 2018-12-05_11h05_20
 • Khoảng cách giữa các dòng 2018-12-05_11h05_51

- Cách 2:  Sử dụng phím chức năng

Những phím tắt hay dùng trong văn bản. (Các chữ cái kết hợp không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

 

stt

Phím tắt

Ý nghĩa

1

Ctrl + L

Căn trái đoạn văn bản.

2

Ctrl + R

Căn phải đoạn văn bản.

3

Ctrl + E

Căn giữa đoạn văn bản.

4

Ctrl + I

In nghiêng văn bản.

5

Ctrl + U

Gạch chân văn bản.

6

Ctrl + A

Chọn cả văn bản

7

Ctrl + home

Con trỏ di chuyển về đầu văn bản

8

Ctrl + end

Con trỏ di chuyển về cuối văn bản

9

Ctrl + [

Giảm kích cỡ chữ

10

Ctrl + ]

Tăng kích cỡ chữ

11

Ctrl+Right

Chuyển sang từ liền sau

12

Ctrl+Left

Chuyển sang từ liền trước

13

Ctrl+Down

Chuyển vị trí đầu tiên của đoạn liền sau đó

14

Ctrl+Up

Chuyển vị trí đầu tiên của đoạn liền trước đó

15

Ctrl + shift + mũi tên lên/xuống

Chọn hết phần đoạn văn bản từ con trỏ về đầu

đoạn/ từ con trỏ trở về cuối đoạn văn bản.

16

Ctrl + shift + mũi tên phải

Chọn một chữ bên phải con trỏ

17

Ctrl + shift + mũi tên trái

Chọn một chữ bên trái con trỏ

18

Ctrl + shift + =

Chỉ số trên (Ví dụ: 22).

19

Ctrl + =

Chỉ số dưới (Ví dụ: H2O)

20

Shift + “a, b, …, z”

Viết kí tự in hoa.

21

Shift + “A, B, …, Z”

Viết kí tự thường.

22

· Shift + mũi tên lên

Chọn một dòng từ vị trí con trỏ lên dòng trên.

23

Shift + mũi tên xuống

Chọn một dòng từ vị trí con trỏ xuống dòng dưới.

24

Shift + mũi tên phải

Chọn một kí tự bên phải con trỏ.

25

Shift + mũi tên trái

Chọn một kí tự bên trái con trỏ.

3. Tham chiếu: giúp tạo ra các biến để kết hợp với Trigger. Trong tap Chèn, chọn

1.: Thêm biến

2.:Sửa biến

3.: Sao chép

4.: Dán

5.: Xoá

Biến mới được tạo ra sẽ xuất hiện trong danh sách biến của Trigger (hướng dẫn chi tiết cho vui lòng tham khảo HDSD Trigger)

4. Liên kết: Giúp chèn link website vào văn bản. Trong tab Chèn, chèn 1 Khung văn bản, sau đó chọn ,nhập tên và dán đường link website -> Tick OK

5. Kí hiệu: Trong tab Chèn, chèn 1 Khung văn bản, sau đó , chọn kí hiệu muốn chèn -> Chèn

6. Đầu trang và chân trang: Trong tab Chèn => chèn

cho slide. Tick chọn vào chức năng nào thì thông tin đó sẽ hiện ra

- Chức năng [Ngày và thời gian]: chèn ngày cho slide

- Chức năng [Số trang] : chèn trang cho slide

- Chức năng [chân trang] : chèn chân trang cho slide