Tutorials

Tạo câu hỏi Ghép đôi (Kéo - thả)

Vào tab [Câu hỏi], tại mục   ta chọn dạng [Ghép đôi (Kéo -thả)].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi” ta bấm chuột vào Bấm để thêm văn bản”.

 

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

 

Tại mục “Nhập câu trả lời”, phần mềm sẽ mặc định hiển thị 4 cặp đáp án là Lựa chọn 1- Ghép đôi 1, Lựa chọn 2- Ghép đôi 2, Lựa chọn 3- Ghép đôi 3, Lựa chọn 4- Ghép đôi 4. Ta tiến hành bấm chuột vào từng cặp đáp án tại phần Lựa chọn” và phần “Ghép đôi và sau đó, nhập các câu trả lời. Ta cũng có thể sử dụng Phím Tab trên bàn phím để di chuyển con trỏ chuột nhanh từ đáp án này đến đáp án khác.

 

Lưu ý: Các cặp đáp án đúng với nhau, khi soạn ta phải nhập trên cùng 1 dòng.  

Tại mỗi câu trả lời thì ta cũng có thể thêm hình ảnh bằng cách bấm vào nút Thêm hình ảnh ở mỗi câu trả lời.

 

Cửa sổ hiển thị, ta tìm tới vị trí lưu ảnh, ta chọn ảnh và bấm nút [Open].

 

Sau khi thêm xong thì các hình ảnh sẽ được hiển thị ở mỗi câu trả lời.

 

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút  Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút  ImageNhư vậy, ta đã tạo thành công câu hỏi ghép đôi dạng kéo thả.