Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi Ghép đôi (Kéo - thả)

Vào tab Câu hỏi, tại mục Câu hỏi chấm điểm ta chọn dạng "Câu hỏi ghép đôi (Kéo thả)".

Image

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Image

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Image

Tại mục Nhập câu trả lời, phần mềm sẽ mặc định hiển thị 4 cặp đáp án là A, B, C, D. Ta tiến hành bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản" tại phần Lựa chọn.  Sau đó là nhập câu trả lời cho phần "Ghép đôi". Ta cũng có thể sử dụng Phím Tab trên bàn phím để di chuyển con trỏ chuột nhanh từ đáp án này đến đáp án khác.

Image

Lưu ý: Các cặp đáp án đúng với nhau, khi soạn ta phải nhập trên cùng 1 dòng.  

Tại mỗi câu trả lời thì ta cũng có thể thêm hình ảnh bằng cách bấm vào nút Thêm hình ảnh ở mỗi câu trả lời.

Image

Cửa sổ hiển thị, ta tìm tới vị trí lưu ảnh, ta chọn ảnh và bấm nút Open.

Image

Sau khi thêm xong thì các hình ảnh sẽ được hiển thị ở mỗi câu trả lời.

Image

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút ImageNhư vậy, ta đã tạo thành công câu hỏi ghép đôi dạng kéo thả.