Tutorials

Xem trước nội dung

Tính năng xem trước nội dung giúp người dùng xem nội dung bài giảng ở chế độ hiển thị sau khi đóng gói. Cũng giống như phần thiết lập cài đặt thuộc tính. Để xem trước nội dung, người dùng vào Tab Trang đầu chọn đến chức năng .

Hoặc người dùng bấm vào Tab Xem chọn đến chức năng 

Khi bấm vào chức năng .chúng ta có 2 tùy chọn: Một là “Xem trang tài liệu được chọn”hoặc hai là “Xem toàn bộ bài giảng”.

Khi người dùng chọn “Xem trang tài liệu được chọn”: Giao diện xem trước chỉ hiển thị nội dung của trang tài liệu được chọn.

Khi người dùng chọn “Xem toàn bộ bài giảng”: Tất cả các trang tài liệu sẽ được chạy với chế độ xem trước và hiển thị nội dung như sau khi bạn đóng gói bài giảng.

Khi bấm chọn “Xem toàn bộ bài giảng” cửa sổ “Xem trước” xuất hiện.

Tại Tab “Xem lại” chúng ta có 4 chức năng như sau:

“Thoát xem lại”: Khi bấm vào chức năng này, giao diện “Xem trước” sẽ được tắt đi và quay trở lại bài giảng đang soạn thảo.

“Lựa chọn”: Khi người dùng bấm vào, chức năng lựa chọn sẽ hiển thị danh sách tất cả các trang tài liệu. Tại đây, người dùng có thể chọn bất kỳ trang tài liệu nào để xem trước hoặc người dùng cũng có thể bấm vào danh sách hiển thị phía bên phải để chọn trang tài liệu cần xem.

“Phát lại”: Chức năng này hỗ trợ người dùng bấm vào để xem lại nội dung trang tài liệu đang được xem phát từ đầu.

“Chỉnh sửa trang”: Người dùng bấm vào chức năng này để quay lại chỉnh sửa nội dung trang slide đang được xem.

Lựa chọn kiểu thiết bị khi xem như máy tính, điện thoai, máy tính bảng

Người dùng có thể bấm vào khung “Tìm kiếm”, sau đó nhập tên Slide cần tìm để xem.