Tutorials

Chèn và định dạng đối tượng Âm thanh (từ tập tin)

Avina hỗ trợ người dùng thêm âm thanh vào bài giảng từ file có sẵn trong máy tính.

Để chèn âm thanh ta thực hiện theo các bước sau:

Mở tab [Chèn] -> [Âm thanh] -> [Chèn tệp] -> Chọn tệp âm thanh muốn chèn -> [Open]

Sau khi chèn âm thanh thành công sẽ xuất hiện icon

 

Để chỉnh sửa âm thanh ta có thể làm theo 2 cách sau:

+ Cách 1: Chọn âm thanh muốn chỉnh sửa -> Tại tab [Tuỳ chọn] -> Chọn icon

+ Cách 2: nhấn chuột phải vào âm thanh -> [Chỉnh sửa âm thanh]

Giao diện Chỉnh sửa âm thanh xuất hiện như sau:

Trong đó:

 •  Để chèn âm thanh, thêm 1 bài hát/ đoạn âm thanh mới từ thư mục trong máy tình vào cuối đoạn âm thanh đanh chỉnh sửa
 • Xuất âm thanh: Lưu âm thanh ra thư mục ngoài máy tính với định dạng đuôi .mp3
 • Tùy chỉnh âm lượng cho cả đoạn âm thanh lớn, mặc định mức 0.
 • : Âm lượng âm thanh to dần ở đoạn đầu và nhỏ dần ở đoạn cuối để âm thanh nghe không bị đột ngột.
 •  Phát âm thanh
 •  Tạm dừng phát âm thanh
 •  Ngừng phát và quay về thời điểm bắt đầu âm thanh

Hiển thị giao diện Âm lượng để tuỳ chỉnh như sau:

 • Bôi đen đoạn âm thanh

  • Tại khung [Chỉnh sửa]
   • Xóa đoạn được bôi đen => chọn 
   • Cắt bỏ những vùng âm thanh không được chọn, chỉ giữ vùng âm thanh đang được bôi đen => chọn
   • Đoạn được bôi đen không có tiếng => chọn 
  • Tại khung [Hiển thị]
   • Phóng to đoạn được bôi đen => chọn  
   • Hiển thị tất cả audio => chọn 
 • Khung [Bảng Lưu Tạm]
 • Cắt đoạn được bôi đen => chọn 
 • Copy đoạn được bôi đen => chọn 
 • Dán đoạn [sao chép/ dán] => chọn 
  • Ngừng phát và quay về điểm bắt đầu âm thanh được bôi đen => chọn
  • Tạm dừng phát âm thanh bôi đen => chọn
  • Phát đoạn âm thanh bôi đen => chọn

 

 • Chú ý: Khi có thay đổi:
  • Lưu và đóng [Chỉnh sửa âm thanh] => chọn
  • Chọn  tại [Tệp]
  • Chọn 2018-08-22_09h35_34
 • Hiển thị Message

   • Chọn []: Lưu thay đổi
   • Chọn [KHÔNG]: Không lưu thay đổi
   • Chọn [HUỶ BỎ]: Huỷ bỏ đóng phần [Chỉnh sửa âm thanh]

Ngoài ra phần mềm cung cấp 1 số chức năng khác cho âm thanh trong tab [Định dạng] khi chọn vào [Chỉnh sửa âm thanh].

Trong đó:

 • : Âm thanh này được phát liên tục từ đầu cho đến hết bài giảng
 • : Âm thanh được lặp đi lặp lại cho đến khi hết bài giảng
 • : Âm thanh tự động phát mà không cần tác động gì khi bài giảng đến trang có chứa âm thanh
 •  : Thêm phụ đề cho âm thanh. Sau khi chọn chức năng  giao diện [Chỉnh sửa phụ đề] xuất hiện:

 

 

Để thêm phụ đề ta làm các bước như sau:

(1): Chọn vị trí muốn thêm phụ đề.

(2): Nhấn icon

(3): Nhập văn bản phụ đề

Nếu muốn chèn thêm phụ đề / xuất phụ đề(đuôi .vtt) thì chọn các icon

(4): Nhấn icon để lưu hoàn tất các thay đổi