Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn và định dạng đối tượng Âm thanh (từ tập tin)

Avina hỗ trợ người dùng thêm âm thanh vào bài giảng từ file có sẵn trong máy tính.

Trong tap Chèn -> Âm thanh

Image

Âm thanh sau khi chèn vào sẽ xuất hiện icon hình chiếc loa màu đen. Để chỉnh sửa âm thanh này ta nhấn chuột phải vào video -> chỉnh sửa âm thanh

Image

Giao diện chỉnh sửa âm thanh như sau:

Image

 

Trong đó:

 • 1: Chèn âm thanh để thêm 1 bài hát/ đoạn âm thanh mới từ thư mục trong máy tình vào cuối đoạn âm thanh đanh chỉnh sửa
 • 2: Để xóa 1 vùng chọn âm thanh như vùng (a)
 • 3: Cắt ngắn: Loại bỏ những vùng âm thanh không được chọn, chỉ giữ vùng âm thanh đang được bôi đen như vùng (a)
 • 4: Im lặng: Cho đoạn âm thanh được chọn (a) mất tiếng.
 • 5: Xuất âm thanh: Lưu âm thanh ra thư mục ngoài máy tính với định dạng đuôi .mp3
 • 6: Phóng to vùng chọn: khiến cho vùng chọn (a) được phóng lớn lên dễ quan sát.
 • 7: Âm lượng: Điều chỉnh âm lượng cho cả đoạn âm thanh lớn, mặc định mức 0.
 • 8: To dần, nhỏ dần: Âm lượng âm thanh to dần ở đoạn đầu và nhỏ dần ở đoạn cuối để âm thanh nghe không bị đột ngột.

Sau khi điều chỉnh âm thanh xong ta nhấn biểu tượng Lưu (9) để hoàn tất những thay đổi này

Phần mềm cung cấp 1 số chức năng khác cho âm thanh trong tap Tùy chọn khi chọn vào âm thanh.

Image

Trong đó:

 • 1 phát xuyên suốt bài giảng: Âm thanh này được phát liên tục từ đầu cho đến hết
 • 2 Lặp lại khi hết bài: Âm thanh được lặp đi lặp lại cho đến khi hết bài giảng
 • 3 Tự động phát: Âm thanh tự động phát mà không cần tác đọng gì khi bài giảng đến trang có chứa âm thanh

Có thể thêm phụ đề cho âm thanh thông qua tính năng Thêm phụ đề (4)

Image

 

Để thêm phụ đề ta làm các bước như sau:

- B1: Chọn vị trí muốn thêm phụ đề. VD như vùng (1)

- B2: Nhấn Thêm phụ đề  (2)

- B3: Nhập nội dung cho phụ đề (3)

Nếu muốn thêm phụ đề / xuất phụ đề (đuôi .vtt) thì dùng chức năng (5)

- B4: Nhấn icon Lưu và đóng (4) để hoàn tất các thay đổi