Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chủ đề và Bố cục

Avina cung cấp một số mẫu thiết kế có sẵn để người dùng tiện sử dụng. Để khai thác kho mẫu này, ở thanh công cụ bạn nhấn vào [Thiết kế]

- Phần [Chủ đề] là các mẫu thiết kế có sẵn, lựa chọn mẫu Chủ đề mà bạn thích.

Chọn chủ đề bài giảng

Sau khi chọn xong, trang sẽ hiển thị [Chủ đề] được chọn

- Phần [Bố cục] là cách hiển thị các khung văn bản trên trang trình bày.

Chọn bố cục cho trang

Sau khi chọn xong, trang sẽ hiển thị [Bố cục] được chọn

- Sau khi lựa chọn xong các [Chủ đề] và [Bố cục]. Tiến hành nhập nội dung bài giảng.