Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chủ đề và Bố cục

Avina cung cấp một số mẫu thiết kế có sẵn để người dùng tiện sử dụng. Để khai thác kho mẫu này, bạn vào tab Thiết kế.

- Phần Chủ đề là các mẫu thiết kế có sẵn, lựa chọn mẫu Chủ đề mà bạn thích.

- Phần Bố cục là cách hiển thị các khung văn bản trên trang trình bày.

- Sau khi lựa chọn xong các Chủ đềBố cục. Tiến hành nhập nội dung bài giảng.

Image