Tutorials

Chủ đề và Bố cục

Avina cung cấp một số mẫu thiết kế có sẵn để người dùng tiện sử dụng. Để khai thác kho mẫu này, ở thanh công cụ bạn nhấn vào [Thiết kế]

Image

- Phần [Chủ đề] là các mẫu thiết kế có sẵn, lựa chọn mẫu Chủ đề mà bạn thích.

Chọn chủ đề bài giảng

Image

Sau khi chọn xong, trang sẽ hiển thị [Chủ đề] được chọn

Image

- Phần [Bố cục] là cách hiển thị các khung văn bản trên trang trình bày.

Chọn bố cục cho trang

Image

Sau khi chọn xong, trang sẽ hiển thị [Bố cục] được chọn

Image

- Sau khi lựa chọn xong các [Chủ đề] và [Bố cục]. Tiến hành nhập nội dung bài giảng.