Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Thiết lập khác

Với mỗi dạng câu hỏi thì sẽ có phần thiết lập khác. Ta chọn 1 slide câu hỏi bất kỳ và bấm vào Tab "Câu hỏi".

ImageTại đây ta có thể thiết lập:

►Phản hồi: Có thể lựa chọn Theo câu hỏi hoặc Không.

►Xáo trộn: Có thể lựa chọn Theo câu trả lời hoặc Không. Tùy vào mỗi dạng câu hỏi khác nhau mà phần thiết lập Xáo trộn có hoặc không.

►Điểm: Mặc định phần mềm sẽ thiết lập là "Theo câu hỏi".

►Thử lại: Có thể lựa chọn

      - Không giới hạn: Người học có thể trả lời đến khi nào đúng thì sẽ kết thúc.

      - 1,2,3,4,5,...,10: số lần tối đa được trả lời cho câu hỏi.