Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo đầu trang và chân trang, Ngày và thời gian, Số trang

- Trong tab Chèn, ấn vào công cụ Tạo đầu trang và chân trang.

* Lưu ý: Các công cụ Ngày và thời gian, Số trang thao tác tương tự.

 

Image

 

- Hộp thoại Đầu trang và chân trang xuất hiện. Tích chọn vào thông tin cần hiển thị trên trang trình bày.

 

Image

 

- Khi bạn tích chọn vào Chân trang, ô trống ở dưới sẽ là nội dung hiển thị ở chân trang.

- Sau khi xong, chọn Áp dụng.

* Lưu ý: Nếu chọn Áp dụng cho tất cả, tất cả các trang trình bày sẽ hiển thị các thông tin bạn đã chọn.

 

Image