Tutorials

Tạo trang và tạo lớp (layer)

 

Để tạo mới trang trang bài giảng, có 2 cách tạo:

Cách 1: Trong tab [Trang đầu] chọn icon .

Chọn vào icon , sẽ có các trang ngẫu nhiên được hiển thi:

 Khi người dùng chọn vào kiểu trang mong muốn thì trang mới sẽ được hiển thị trong VÙNG ĐIỀU HƯỚNG.

Cách 2: Nháy chuột phải vào VÙNG ĐIỀU HƯỚNG chọn .

Ngoài ra, khi người dùng nháy chuột phải vào 1 trang bất kì Avina còn hỗ trợ người dùng các tùy chình khác cho trang bài giảng như sao chép, nhân đôi, cắt, dán,… Người dùng có thể chọn thao tác mà mình muốn.

Để thêm 1 lớp mới (layer) trong Trang tài liệu, ta làm như sau:

Trong vùng “CÁC LỚP”, để tạo lớp người dùng chọn vào iconImagengay lập tức phần mềm sẽ tạo ra 1 lớp (layer).

Lớp sau khi tạo ra thì tên mặc đinh là “lớp hiển thị”, để đổi tên lớp người dùng nháy đúp chuột trái vào lớp sau đó tiến hành nhập tên lớp mới vào.

Ngoài ra, khi người dùng nháy chuột phải Avina còn hỗ trợ người dùng các tùy chỉnh khác như: tạo mới, sao chép, nhân đôi xóa lớp, và thuộc tính lớp.

Chức năng tùy chỉnh thuộc tính, người dùng có thể tùy chỉnh được các nút điều hướng khi xuất bản bài giảng, cài đặt được giao diện trình phát trước khi xuất bản.