Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo trang và tạo lớp (layer)

Để tạo mới trang trang bài giảng, có 2 cách tạo:

Cách 1: Trong tab [TRANG ĐẦU] => [TRANG MỚI], trang mới sẽ được hiển thị trong VÙNG ĐIỀU HƯỚNG

Image

Cách 2: Nháy chuột phải vào VÙNG ĐIỀU HƯỚNG chọn [Tạo mới]

Image

Ngoài ra, khi người dùng nháy chuột phải vào 1 trang bất kì Avina còn hỗ trợ người dùng các tùy chình khác cho trang bài giảng như sao chép, nhân đôi, cắt, dán,… Người dùng có thể chọn thao tác mà mình muốn.

Image

Để thêm 1 lớp mới (layer) trong Trang tài liệu, ta làm như sau:

Trong vùng “CÁC LỚP”, để tạo lớp người dùng chọn vào icon Image, ngay lập tức phần mềm sẽ tạo ra 1 lớp (layer).

Image

Lớp sau khi tạo ra thì tên mặc đinh là “lớp hiển thị”, để đổi tên lớp người dùng nháy chuột phải vào lớp và chọn [ĐỔI TÊN], sau đó tiến hành nhập tên lớp mới vào.

Image

Ngoài chức năng đổi tên, Avina còn hỗ trợ  người dùng các tùy chỉnh khác như: nhân đôi, sao chép, xóa lớp, và thuộc tính lớp.

Chức năng tùy chỉnh thuộc tính, người dùng có thể tùy chỉnh được các nút điều hướng khi xuất bản bài giảng, cài đặt được giao diện trình phát trước khi xuất bản.

Image