Tutorials

Tạo câu hỏi Điền vào chỗ trống

Câu hỏi [Điền vào chỗ trống]: là loại câu hỏi người làm sẽ điền câu trả lời đúng vào chỗ trống.

Vào tab [Câu hỏi] => [Câu hỏi chấm điểm] ta chọn dạng [Điền vào chỗ trống].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Image

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Image

Tại mục Nhập câu trả lời, ta nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Ví dụ: Công cha như núi Thái Sơn

          Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Image

Sau khi nhập xong các câu trả lời, ta tiến hành tạo chỗ trống cho câu hỏi bằng cách bôi đen 1 từ hoặc cụm từ và bấm vào nút [Thêm chỗ trống].

Image

Tương tự, trong phần trả lời này ta có thể tạo nhiều chỗ trống khác.

Ngoài ra, để thêm các câu trả lời khác được chấp nhận là đúng. Tại vị trí các từ mà ta đã tạo, ta bấm chuột vào mũi tên

Image

Ta tiến hành nhập từ khác với từ đã tạo mà vẫn đúng với câu hỏi. Ta cũng có thể thêm nhiều từ cho 1 vị trí đã tạo.

Image

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi điền vào chỗ trống.