Tutorials

Chế độ Trang trình bày

Với mỗi dạng câu hỏi trong phần mềm Avina Authoring Tools thì sẽ có 2 chế độ hiển thị:

CHẾ ĐỘ BIỂU MẪU: là nơi để ta soạn câu hỏi, câu trả lời.

CHẾ ĐỘ TRANG TRÌNH BÀY: là nơi để định dạng cho câu hỏi như: chỉnh màu nền, phông chữ, vị trí, kích thước, chèn các dạng tương tác lên trang câu hỏi

Để chuyển đổi giữa 2 chế độ xem ta bấm vào "BIỂU MẪU" hoặc "TRANG TRÌNH BÀY".

Dưới đây là chế độ xem của các dạng câu hỏi trong phần mềm. Tùy vào mỗi dạng câu hỏi mà phần trang trình bày sẽ có hiển thị nội dung khác nhau.

- Ở chế độ TRANG TRÌNH BÀY thì ta cũng có thể điều chỉnh được nội dung của câu hỏi. Phần câu trả lời thì tùy vào dạng câu hỏi mà ta có thể điều chỉnh được hoặc không. 

►CÂU HỎI ĐÚNG SAI

►CÂU HỎI MỘT LỰA CHỌN

►CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

►CÂU HỎI VĂN BẢN

CÂU HỎI KÉO THẢ ĐÁP ÁN

Kết quả trang trình chiếu:

Vùng 1: nội dung câu hỏi.

Vùng 2: vị trí để ta thả đáp án vào.

Vùng 3: các câu trả lời.

►CÂU HỎI ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

►CÂU HỎI KÉO THẢ TỪ

►CÂU HỎI LỰA CHỌN TỪ DANH SÁCH

►CÂU HỎI GHÉP ĐÔI (KÉO THẢ)

►CÂU HỎI GHÉP ĐÔI (DANH SÁCH)

►CÂU HỎI KÉO TUẦN TỰ (KÉO THẢ)

►CÂU HỎI KÉO TUẦN TỰ (DANH SÁCH)

Kết quả trang trình chiếu

►CÂU HỎI ĐIỀN SỐ