Tutorials

Quản lý thuyết minh

1. Quản lý thuyết minh

Để việc đồng bộ thuyết minh dễ dàng, Avina cung cấp thêm tính năng Quản lý thuyết minh. Với tính năng này, ta có thể dễ dàng thêm các video giảng bài, thay đổi thời gian trình chiếu cũng như đồng bộ chúng với nhau.

Để mở tính năng này, ta thực hiện: [Công cụ] => [Quản lý thuyết minh]:

1.1 / Về giao diện

(1): Hiển thị trang mà bạn muốn thêm thuyết minh

(2): Hiển thị vùng cài đặt, quản lý thời gian xuất hiện của các đối tượng có trong trang.

 

 • Danh sách các đối tượng thuộc trang sẽ xuất hiện ở đây.

Vị trí của các đối tượng so với lề trái của thước cho biết thời điểm nó xuất hiện trong khi độ dài lại cho biết thời gian tồn tại của chúng.

Thay đổi vị trí và độ dài giúp ta điều chính thời điểm xuất hiện cũng như thời gian tồn tại của các đối tượng trên trang.

Để thay đổi thời gian xuất hiện của đối tượng ta làm theo sau:

                + Kích chọn đối tượng

                + Đưa chuột đến điểm đầu hoặc cuối của đối tượng, đến khi xuất hiện mũi tên ó nhấn giữ chuột và kéo để thay đổi thời gian bạn muốn đối tượng xuất hiện trên trang.

 

 • : Phát trang để xem trước tổng quan toàn bộ bài giảng.
 • : Dừng phát

 

 • : Kích chọn để di chuyển về trang trước/tiếp theo
 • : Điều chỉnh thứ tự xuất hiện của các đối tượng trong danh sách đối tượng.
 • : Con trỏ cho biết thời gian trang đã được hiển thị khi phát
 • : Thu/ phóng

1.2 / Đồng bộ trang với các tính năng đa phương tiện

Để bắt đầu đồng bộ, ta thực hiện các thao tác:

+ Lựa chọn tính năng mà bạn muốn đồng bộ, xuất hiện với trang

+ Chỉnh sửa theo ý muốn của bạn => Kích chọn tab [Tệp] => chọn  để lưu hoàn tất việc đồng bộ. Hoặc  để huỷ bỏ việc đồng bộ

 

a/ Chèn video thuyết minh từ tệp

Bước 1: Trên thẻ Tính năng, chọn chức năng :

Bước 2: Chọn video đã lưu trong ổ cứng máy tính sau đó nhấn [Open]:

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Thiết lập chèn video => Chọn thời điểm chèn video sau đó nhấn [Lưu]:

Bước 4: Người dùng có thể kéo thả, căn chỉnh thời gian video được chèn để đồng bộ với các đối tượng trong bài giảng.

Với các video được chèn làm video thuyết minh thì cũng được chỉnh sửa như một video bình thường trong bài giảng, bằng cách:

+ Kích chọn video trong phần Đa Phương Tiện

+ Nhấn chuột phải => chọn chuột phải => chọn

 • Hiển thị cửa sổ Chỉnh sửa video => Tiến hành chỉnh sửa video

Trường hợp bạn muốn xoá video đã được chèn: Chọn video đã được chèn => Kích chuột phải => Chọn

Bước 5: Sau khi hoàn tất nhấn  trong tab [Tệp] để hoàn tất quá trình đồng bộ và đóng cửa sổ Quản lý thuyết minh lại.

Hoặc bạn có thể nhấn  trong tab [Tệp] để huỷ bỏ quá trình đồng bộ

c/ Chèn video thuyết minh từ webcam

 • Bước 1: Trên thẻ Tính năng, chọn chức năng [Quay video]:

 

+ : Bắt đầu quay video

+ : Tạm dừng quay

+ : Dừng quay video

+ : Huỷ quay video

+ : Chuyển sang đối tượng kế tiếp trong danh sách đối tượng bạn muốn để đồng bộ với video.

 • Bước 2: Người dùng có thể kéo thả, căn chỉnh thời gian để video được quay đồng bộ với các đối tượng trong bài giảng.
 • Bước 3: Sau khi hoàn tất nhấn  trong tab [Tệp] để hoàn tất quá trình đồng bộ và đóng cửa sổ Quản lý thuyết minh lại.

Hoặc bạn có thể nhấn  trong tab [Tệp] để huỷ bỏ quá trình đồng bộ

Tương tự đối với việc đồng bộ các tính năng khác trong khung Đa phương tiện