Tutorials

Tạo câu hỏi Điền số

Vào tab Câu hỏi, tại mục   ta chọn dạng "Điền số".

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Tại mục Nhập các con số chấp nhận, phần mềm sẽ mặc định hiển thị Giá trị là Bằng và các giá trị lựa chọn khác.

Lưu ý: Ở phần này tùy vào cách hỏi mà ta chọn phần trả lời tương ứng. Tại phần trả lời ta có các tùy chọn sau:

BẰNG: giá trị của đáp án sẽ là 1 số nào đó theo đề bài.

Khi chọn bằng ta sẽ nhập đáp án đúng vào ô lựa chọn phía trước. Ví dụ với đề bài trên ta sẽ nhập số 5 vào.

Ở GIỮA: giá trị sẽ là 1 số bất kỳ nằm ở giữa đoạn từ .... đến ....

Khi đó ta sẽ nhập giá trị từ ... đến ... vào 2 ô trên phần trả lời. Giá trị đúng của đáp án sẽ nằm trong đoạn này.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số nằm trong đoạn [4;9]" thì ta sẽ nhập số 4 và 9 vào 2 ô

NHỎ HƠN: giá trị sẽ là 1 số nhỏ hơn giá trị mà ta khai báo.

Khi đó ta sẽ nhập giá trị vào ô phía trước. Giá trị đúng của đáp án sẽ nhỏ hơn giá trị mà ta khai báo ở đây.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số nhỏ hơn 10" thì ta sẽ nhập số 10 vào ô phía trước. Vậy các đáp án đúng sẽ là giá trị nhỏ hơn 10.

NHỎ HƠN HOẶC BẰNG: giá trị sẽ là số nhỏ hơn hoặc bằng với số mà ta khai báo.

Khi đó ta sẽ nhập giá trị vào ô phía trước. Giá trị đúng của đáp án sẽ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị mà ta khai báo ở đây.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số nhỏ hơn hoặc bằng 10" thì ta sẽ nhập số 10 vào ô phía trước. Vậy các đáp án đúng sẽ là giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

LỚN HƠN: giá trị sẽ là 1 số lớn hơn giá trị mà ta khai báo.

Khi đó ta sẽ nhập giá trị vào ô phía trước. Giá trị đúng của đáp án sẽ là số lớn hơn giá trị mà ta khai báo ở đây.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số lớn hơn 5" thì ta sẽ nhập số 5 vào ô phía trước. Vậy các đáp án đúng sẽ là giá trị lớn hơn 5.

LỚN HƠN HOẶC BẰNG: giá trị sẽ là số lớn hơn hoặc bằng với số mà ta khai báo.

Khi đó ta sẽ nhập giá trị vào ô phía trước. Giá trị đúng của đáp án sẽ là giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị mà ta khai báo ở đây.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số lớn hơn hoặc bằng 8" thì ta sẽ nhập số 8 vào ô phía trước. Vậy các đáp án đúng sẽ là giá trị lớn hơn hoặc bằng 8.

KHÔNG BẰNG: giá trị sẽ là số khác với số mà ta khai báo.

Khi đó ta sẽ nhập giá trị vào ô phía trước. Giá trị đúng của đáp án sẽ là giá trị khác với giá trị mà ta khai báo ở đây.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số khác với 7" thì ta sẽ nhập số 7 vào ô phía trước. Vậy các đáp án đúng sẽ là giá trị khác với 7.

KHÔNG Ở GIỮA: giá trị sẽ là số khác với số nằm trong đoạn mà ta khai báo.

Khi đó ta sẽ nhập giá trị vào 2 ô. Giá trị đúng của đáp án sẽ là giá trị khác với đoạn giá trị mà ta khai báo ở đây.

Ví dụ: Ta có đề bài là "Số không thuộc đoạn [4;9]" thì ta sẽ nhập số 4 và 9 vào 2 ô ở phần trả lời. Vậy các đáp án đúng sẽ là giá trị khác đoạn [4;9].

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút  Image Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút  ImageKhi thêm các đáp án thì tại vùng trả lời sẽ có thêm 1 lựa chọn. 

Như vậy, khi đó ta chọn câu trả lời đúng nếu "BẤT KỲ" hoặc "TẤT CẢ" những điều trên.

► KHI LỰA CHỌN BẤT KỲ: khi trả lời 1 trong các giá trị mà ta thiết lập ở trên sẽ là đúng.

► KHI LỰA CHỌN TẤT CẢ: khi trả lời phải đúng tất cả các giá trị mà ta thiết lập ở trên sẽ là đúng.

Tùy vào nội dung câu hỏi và mục đích của người dùng mà ta có thể kết hợp các nội dung trên để cho ra câu hỏi ưng ý nhất.