Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi Tuần tự (Danh sách)

Vào tab Câu hỏi, tại mục Câu hỏi chấm điểm ta chọn dạng "Tuần tự (Danh sách)".

Image

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn. Để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Image

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Image

Tại mục Nhập câu trả lời, phần mềm sẽ mặc định hiển thị 4 đáp án. Ta tiến hành bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản" để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Image

Lưu ý: Khi nhập các đáp án thì ta phải nhập thứ tự đúng. Nghĩa là ta phải sắp xếp đúng theo đề bài. Khi đóng gói bài giảng thì phần mềm sẽ tự động xáo trộn các đáp án này.

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút Image

Image

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi kéo thả đáp án. Dạng câu hỏi này về mặt soạn thảo thì không khác gì so với dạng câu hỏi Tuần tự (Kéo thả) chỉ khác nhau ở phần hiển thị sau khi đóng gói.