Tutorials

Chèn liên kết vào văn bản

Để chèn liên kết vào nội dung văn bản, có 2 cách để bạn đưa liên kết vào.

  • Cách 1: Đặt con trỏ vào vị trí muốn chèn liên kết

Image

(1): Để con trỏ vào vị trí cần chèn liên kết

(2): Chọn Chèn

(3): Chọn Liên kết

  • Cách 2: Bôi đen một đoạn văn bản có sẵn.

Image

(1): Bôi đen văn bản cần chèn liên kết

(2): Chọn Chèn

(3): Chọn Liên kết

Sau khi chọn [Liên kết] hộp thoại Chèn siêu kết nối hiện ra

  • Nếu bạn làm theo Cách 1: Nhập nội dung cần gắn liên kết vào phần Văn bản .
  • Nếu bạn bôi đen đoạn văn bản như Cách 2, nội dung Văn bản sẽ là nội dung được bôi đen.

Đường dẫn là liên kết bạn muốn chèn.

Image

 

Nhấn HUỶ BỎ để huỷ việc chèn liên kết

Nhấn OK để hoàn thành việc chèn liên kết. Nội dung được chèn liên kết sẽ được hiển thị định dạng màu xanh và gạch chân bên dưới.

Image