Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tạo câu hỏi Văn bản

Vào tab Câu hỏi, tại mục Câu hỏi chấm điểm ta chọn dạng "Văn bản".

Image

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục Nhập câu hỏi ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Image

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Image

Tại mục Nhập câu trả lời, phần mềm sẽ mặc định hiển thị 1 đáp án. Ta tiến hành bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản" để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Image

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút ImageKhi người dùng trả lời 1 trong các câu trả lời được liệt kê ở phần này là những câu trả lời được chấp nhận đúng. 

Image

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi văn bản.