Tutorials

Tạo câu hỏi Văn bản

Vào tab [Câu hỏi], tại mục  ta chọn dạng [Văn Bản].

 

Một trang tài liệu mới được thêm vào phía sau trang tài liệu ta đã chọn, để thêm nội dung câu hỏi thì tại mục "Nhập câu hỏi" ta bấm chuột vào "Bấm để thêm văn bản".

Khi đó con trỏ chuột nhấp nháy ta tiến hành gõ nội dung câu hỏi.

Tại mục "Nhập các đáp án được chấp nhận", phần mềm sẽ mặc định hiển thị 1 lựa chọn. Ta tiến hành bấm chuột vào để nhập câu trả lời cho câu hỏi. 

Để thêm các câu trả lời khác ta bấm vào nút Image hoặc xóa câu trả lời ta bấm vào nút ImageKhi người dùng trả lời 1 trong các câu trả lời được liệt kê ở phần này là những câu trả lời được chấp nhận đúng. 

Như vậy, ta đã tạo thành công dạng câu hỏi văn bản.