Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Thuyết minh

Người dùng có thể thuyết minh bài giảng của mình bằng cách chọn [Dòng thời gian] ở bên dưới góc trái màn hình => Tiến hành làm việc với các chức năng Thuyết minh

Chọn vào : để thu âm 

Chọn vào 2018-10-04_10h51_36 : để preview lại âm thanh thu được

Chọn vào 2018-10-04_10h52_06 : để dừng

Lưu ý: Khi kết thúc thu âm thuyết minh hệ thống sẽ mất một khoảng thời gian nhỏ để xử lý audio vừa thu được.