Tutorials

Thuyết minh

Người dùng có thể thuyết minh bài giảng của mình bằng cách chọn [Dòng thời gian] ở bên dưới góc trái màn hình => Tiến hành làm việc với các chức năng Thuyết minh

Chọn vào : để thu âm 

Chọn vào 2018-10-04_10h51_36 : để preview lại âm thanh thu được

Chọn vào 2018-10-04_10h52_06 : để dừng

Lưu ý: Khi kết thúc thu âm thuyết minh hệ thống sẽ mất một khoảng thời gian nhỏ để xử lý audio vừa thu được.