Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Nhóm các chức năng

 

Trang đầu: chứa các chức năng nổi bật trong quá trình soạn thảo tài liệu.

Chèn: Avina hỗ trợ thêm tất cả các đối tượng như: đa phương tiện, hình vẽ, biểu tượng, nhập từ PowerPoint, Khung văn bản, Hình ảnh, Biểu đồ, bản đồ tư duy, bảng biểu.

Thiết kế: thêm chủ đề, bố cục, màu sắc, font chữ, màu nền.

Hiệu ứng: Thiết lập thời gian và kiểu hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trên trang tài liệu.

Chuyển trang : Thiết lập thời gian và kiểu hiệu ứng chuyển động cho trang tài liệu.

Câu hỏi: Hỗ trợ người dùng soạn thảo câu hỏi tương tác.

Công cụ: Thiết lập các nút điều khiển và các tính năng hỗ trợ bài giảng cho người dùng.

 

Xem : Thiết lập được các chức năng: Xem, hiển thị, Thu/Phóng, xuất bản.

Trợ giúp: Người dùng có thể xem hướng dẫn sử dụng, số điện thoại hỗ trợ, kiểm tra cập nhật, đăng kí bản quyền và các thông tin về phần mềm Avina.

Định dạng: cho phép người dùng định dạng hình vẽ trong bài giảng như: chèn hình vẽ, kiểu hình vẽ, sắp xếp, kích thước.