Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Thu phóng bài giảng

Avina hỗ trợ 2 cách để thu phóng trang bài giảng:

Cách 1:  Tab [XEM] để tùy chỉnh

Để phóng to, thu nhỏ trang bài giảng người dùng vào tab [XEM]. Tại khung [THU/PHÓNG] sẽ bao gồm các chức năng:

Image

Chọn vào icon [THU/PHÓNG], phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại.

Image

Tại đây, người dùng có thể phóng to, thu nhỏ kích cỡ slide theo các kích cỡ mặc định hoặc có thể nhập số phần trăm vào ô.

Sau đó chọn [ĐỒNG Ý] để lưu lại.

Khi người dùng chọn [Chỉnh cho vừa cửa sổ]: nếu đang ở chế độ [THU/PHÓNG] thì phần mềm sẽ chỉnh trang i giảng cho vừa kích cỡ màn hình đang sử dụng.

Cách 2: Góc dưới bên phải giao diện màn hình có tùy chọn nhanh giúp người dùng thu phóng dễ dàng.

Image

Người dùng kéo sang trái hoặc kéo sang phải để tùy chỉnh độ thu nhỏ hoặc phóng to trang bài giảng.

Icon Imageđể chỉnh bài giảng cho vừa kích thước màn hình.