Tutorials

Chèn công thức toán học

- Avina Authoring Tools hỗ trợ người dùng nhập công thức toán học vào các khung văn bản. Vì vậy, để chèn được công thức toán, yêu cầu trang trình bày của bạn phải có khung văn bản trước.

- Nếu trang trình bày của bạn chưa có khung văn bản, bạn cần chèn khung văn bản trước, sau đó mới thực hiện chèn công thức toán.

- Nếu trang trình bày đã có khung văn bản, bạn ấn vào khung văn bản để hiển thị con trỏ nhập nội dung.

- Sau đó, trên thanh công cụ, chọn vào CÔNG THỨC TOÁN.

* Lưu ý: nếu không có nút CÔNG THỨC TOÁN, bạn cần chọn vào khung văn bản.

- Tại giao diện công cụ, lựa chọn loại công thức mà bạn muốn chèn vào. Trong Avina Authoring Tools, bạn có thể chèn phương trình, các ký hiệu đơn lẻ, hoặc các tổ hợp công thức toán…

- Ký hiệu

 • Chọn các nhóm ký hiệu
   • Toán học cơ bản
   • Mẫu kí tự Hy Lạp
   • Ký hiệu giống chữ
   • Toán tử
   • Mũi tên
   • Quan hệ phủ định
   • Chữ viết tay
   • Hình học

- Cấu trúc

- Phương trình

- Sau khi lựa chọn loại công thức mà bạn muốn chèn, bạn có thể sửa lại các giá trị trong công thức như chỉnh sửa văn bản thông thường.