Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Cài đặt giao diện trình phát

Để cài đặt trình phát trước khi thực hiện đóng gói bài giảng. Chúng ta bấm vào Tab “Trang đầu”, sau đó chọn đến chức năng “Cài đặt trình phát”.

ImageHoặc bấm vào Tab “Xem” để chọn.

Image

Khi người dùng bấm vào chức năng “Cài đặt trình phát” cửa số thiết lập xuất hiện.

Image

Tại đây, người dùng có thể thực hiện thiết lập cài đặt các thuộc tính như sau:

Tính năng: Mặc định Tab “Tính năng” sẽ hiển thị. Thuộc tính này giúp người dùng có thể thay đổi các nút hiển thị ở bên trái cửa sổ khi đóng gói và thay đổi thanh điều khiển bên dưới cửa sổ. Mặc định phần mềm sẽ tick chọn và hiển thị đầy đủ các chức năng như: Mục lục, Nguồn dữ liệu, Bảng chú giải, Ghi chú. Hoặc bên dưới thanh điều khiển hiển thị các nút như: Tìm kiếm, Âm lượng, Thanh trượt. Chúng ta có thể tick chọn hoặc bỏ chọn, để ẩn đi những chức năng không cần thiết trên giao diện đóng gói. Cụ thể như sau:

Tab trình phát:

Image

Mục lục: Tick vào checkbox này, danh sách các slide đã được tùy chỉnh trong thuộc tính “Mục lục” sẽ được hiển thị.

Nguồn dữ liệu: Khi tick vào checkbox này, các tài nguyên đã được thêm và chèn trong phần thiết lập nguồn dữ liệu sẽ được hiển thị.

Người dùng có thể thêm các liên kết hoặc các file đính kèm để làm dữ liệu tham khảo cho người học.

Bảng chú giải: Những thuật ngữ, khái niệm, cụm từ viết tắt mà người dùng đã thiết lập trong Tab “Bảng chú giải” sẽ được hiển thị.

Ghi chú: Các ghi chú được note lại trong từng slide ở bên cạnh “Dòng thời gian” sẽ được hiển thị tương ứng.

Ngoài ra, người dùng có thể sắp xếp vị trí hiển thị các item khi lựa chọn các chức năng tại icon 56.

Thông tin: Người dùng có thể tick chọn để thêm thông tin tiêu đề hoặc người soạn. Nếu không tick chọn thì các textbox đó sẽ không nhập được.

Image

Điều khiển: Người dùng có thể tick chọn hoặc bỏ chọn để hiển thị hoặc ẩn các chức năng: Tìm kiếm, thanh âm lượng, thanh trượt ở bên dưới giao diện đóng gói.

Image

Logo: Người dùng có thể chọn logo cho bài giảng đóng gói. Hỗ trợ hình ảnh chèn từ máy tính có định dạng: *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *jfif, *.png.

Image

Thanh: Bấm chọn hoặc bỏ chọn để ẩn hiện thanh Menu bên phải hoặc thanh điều khiển bên dưới giao diện đóng gói.

Image

Mục lục:  Giao diện mục lục giúp người dùng có thể ẩn/ hiện các trang tài liệu theo mong muốn của mình. Bấm vào icon con mắt để ẩn hiện trang tài liệu. Những trang được người dùng ẩn đi, khi nhìn vào cột mục lục, danh sách các trang tài liệu phía bên phải sẽ không hiển thị trang được ẩn.

Image

Nguồn dữ liệu:  Thuộc tính “Nguồn dữ liệu” giúp người dùng có thể thêm các liên kết tài liệu từ các trang web hoặc đính kèm file tài liệu lên bài giảng để người học tham khảo. Bấm chuột vào vùng hiển thị có biểu tượng bàn tay. Cửa sổ “Thêm nguồn dữ liệu” hiển thị. Người dùng nhập tiêu đề, chọn vào “URL”  để chèn đường dẫn liên kết cho trang tài liệu hoặc chọn “Tập tin” để đính kèm các loại file tài liệu tham khảo vào bài giảng.

Image

Bảng chú giải: Thuộc tính bảng chú giải giúp người dùng có thể thêm cái khái niệm, thuật ngữ, định nghĩa hoặc giải thích các cụm từ viết tắt trong bài giảng, để người học hiểu rõ hơn. Bấm vào khung thêm thuật ngữ, cửa sổ “Thuật ngữ” hiển thị. Tại đây, người dùng nhập thuật ngữ và định nghĩa. Sau đó, chọn “Lưu” để lưu lại thuật ngữ hoặc bấm “Hủy bỏ” để hủy thêm thuật ngữ.

ImageMàu và hiệu ứng: Để thay đổi màu và hiệu ứng cho giao diện đóng gói. Người dùng bấm vào thuộc tính“Màu và hiệu ứng”, giao diện chỉnh sửa màu và hiệu ứng xuất hiện. Tại đây, người dùng có thể thực hiện thay đổi màu sắc theo các bảng màu có sẵn hoặc có thể tùy chọn màu sắc để thay đổi cho các đối tượng như: Phần chính (màu nền trang, trình phát), thanh trượt, nút điều khiển. Hoặc thay đổi cho các hiệu ứng khi người dùng di chuột hoặc bấm chọn.

Image

Trình phát hiện tại:

Bấm vào chức năng “Trình phát hiện tại” người dùng có 2 lựa chọn: “Nhập” và “Xuất”, 2 chức năng này hỗ trợ người dùng có thể lưu lại các thay đổi mà người dùng đã thiết lập, hỗ trợ người dùng “Nhập” lại file .xmlđã lưu trước đó cho phần xuất bản lần sau mà không cần phải thiết lập lại.

Giao diện Nhập/Xuất các thuộc tính của trình phát đã thiết lập.

Image

Sau khi tùy chỉnh xong, người dùng bấm “Đồng ý” để lưu lại thay đổi hoặc bấm “Hủy bỏ” để hủy bỏ thiết lập trình phát.