Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tùy chỉnh thuộc tính Trang, Lớp

Tại giao diện trang trình bày, click chuột phải vào phần nền trang trình bày.

- Hộp thoại tùy chỉnh hiện ra:

+ Phần  cho phép bạn thay đổi màu nền trang. Tương tự phần Thay đổi màu nền trang.

+ : Giúp căn chỉnh trang trình bày cho chuẩn xác

+ Phần .

  • Kích chọn nút  hiển thị các tuỳ chọn

Tuỳ chọn dạng lưới và đường gióng mà bạn muốn hiển thị trên trang trình bày.

  • Khi chọn vào  hộp thoại cài đặt Lưới và đường gióng xuất hiện:

Lựa chọn các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang trình bày.

Sau khi thiết lập xong, chọn [ĐỒNG Ý]. Mặc định trong Avina Hiển thị các đường gióng thông minh.

Hình dưới hiển thị đường gióng dọc và lưới.