Tutorials

Tùy chỉnh thuộc tính Trang, Lớp

Tại giao diện trang trình bày, click chuột phải vào phần nền trang trình bày.

- Hộp thoại tùy chỉnh hiện ra:

+ Phần  cho phép bạn thay đổi màu nền trang. Tương tự phần Thay đổi màu nền trang.

+ : Giúp căn chỉnh trang trình bày cho chuẩn xác

+ Phần .

  • Kích chọn nút  hiển thị các tuỳ chọn

Tuỳ chọn dạng lưới và đường gióng mà bạn muốn hiển thị trên trang trình bày.

  • Khi chọn vào  hộp thoại cài đặt Lưới và đường gióng xuất hiện:

Lựa chọn các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang trình bày.

Sau khi thiết lập xong, chọn [ĐỒNG Ý]. Mặc định trong Avina Hiển thị các đường gióng thông minh.

Hình dưới hiển thị đường gióng dọc và lưới.