Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Tùy chỉnh thuộc tính Trang, Lớp

Tại giao diện trang trình bày, chuột phải vào phần nền trang trình bày.

- Hộp thoại tùy chỉnh hiện ra.

- Phần Dán cho phép bạn dán nội dung đang copy vào.

- Phần Định dạng màu nền cho phép bạn thay đổi màu nền trang. Tương tự phần Thay đổi màu nền trang.

- Lựa chọn vào phần Lưới và đường gióng.

Image

- Hộp thoại Lưới và đường gióng xuất hiện. Lựa chọn các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang trình bày.

Image

- Sau khi xong, chọn Đồng ý. Mặc định trong Avina chỉ hiển thị các đường gióng thông minh.

- Hình dưới hiển thị đường gióng dọc và lưới.

Image