Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Giao diện và bố cục phần mềm Avina

Các thành phần trên cửa sổ chương trình Avina được thể hiện như hình sau:

Image

Image

 

Image

  1. Thanh chức năng: chứa tất cả các chức năng được chia theo từng nhóm với nhiều tùy chọn khác nhau.
  2. Vùng điều hướng: thể hiện cấu trúc của tài liệu, cho phép người dùng tùy chỉnh và di chuyển giữa các phần trong tài liệu.
  3. Trang soạn thảo: thể hiện trang tài liệu đang được người dùng thao tác trực tiếp.
  4. Dòng thời gian: Tùy chỉnh thời gian xuất hiện của đối tượng và thực hiện chức năng thuyết minh bài giảng.
  5. Bộ kích hoạt và lớp: bao gồm tất cả các đối tượng trigger, các chức năng này sẽ làm bài giảng sinh động và hấp dẫn hơn.
  6. Định dạng và định dạng trang: cho phép tuỳ chỉnh các đối tượng được chọn theo từng yêu cầu cụ thể (tô màu, màu đường kẻ, kiểu đường kẻ, đổ màu).