Tutorials

Giao diện và bố cục phần mềm Avina

Các thành phần trên cửa sổ chương trình Avina được thể hiện như hình sau:

Image

Image

 

Image

  1. Thanh chức năng: chứa tất cả các chức năng được chia theo từng nhóm với nhiều tùy chọn khác nhau.
  2. Vùng điều hướng: thể hiện cấu trúc của tài liệu, cho phép người dùng tùy chỉnh và di chuyển giữa các phần trong tài liệu.
  3. Trang soạn thảo: thể hiện trang tài liệu đang được người dùng thao tác trực tiếp.
  4. Dòng thời gian: Tùy chỉnh thời gian xuất hiện của đối tượng và thực hiện chức năng thuyết minh bài giảng.
  5. Bộ kích hoạt và lớp: bao gồm tất cả các đối tượng trigger, các chức năng này sẽ làm bài giảng sinh động và hấp dẫn hơn.
  6. Định dạng và định dạng trang: cho phép tuỳ chỉnh các đối tượng được chọn theo từng yêu cầu cụ thể (tô màu, màu đường kẻ, kiểu đường kẻ, đổ màu).