Tutorials

Chèn và định dạng đối tượng Hình ảnh (từ tập tin)

 

1. Chèn hình ảnh: Avina cung cấp chức năng chèn hình ảnh có sẵn từ máy tính vào bài giảng điện tử thông qua tính năng chèn hình ảnh. Tại tab [Chèn] => [Chèn ảnh] => Chọn hình muốn chèn => [Open]

 

2. Điều chỉnh / định dạng hình ảnh:

Hình ảnh từ máy tính sau khi chèn vào có thể điều chỉnh một số thuộc tính cơ bản. Tại tab [Định dạng] chọn các chức năng định dạng để điều chỉnh hình ảnh thêm bắt mắt.

2.1. Điều chỉnh

a/ Sửa chữa

Tại tab [Định dạng] chọn chức năng [Sửa chữa]. Chương trình sẽ hiển thị danh sách màu:  Cứng cáp/ mềm dẻo, Độ sáng/tương phản

2018-12-05_15h55_03

Hình. Danh sách các định dạng sửa chữa hình ảnh

Tương ứng với các định dạng được chọn, hình ảnh sẽ hiển thị tương ứng.

b/ Màu

Tại tab [Định dạng] chọn chức năng [Màu]. Chương trình sẽ hiển thị danh sách màu: Bão hòa màu, Tool shader, Thay màu

Hình. Danh sách Colors

Tương ứng với màu được chọn, hình ảnh sẽ hiển thị tương ứng.

                  c/ Các hiệu ứng mỹ thuật

Tại tab [Định dạng] chọn chức năng [Các hiệu ứng mỹ thuật]. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các hiệu ứng mỹ thuật.

2018-12-05_15h58_50

Hình. Danh sách các hiệu ứng mỹ thuật

Tương ứng với các hiệu ứng mỹ thuật được chọn, hình ảnh sẽ hiển thị tương ứng.

d/ Thay đổi hình ảnh

- Để thay đổi hình ảnh khác mà vẫn giữ nguyên các định dạng đã cài đặt ta chọn 

e/ Cài đặt lại hình ảnh

- Để cài đặt lại hình ảnh giúp reset các định dạng hình ảnh về mặc định ta chọn: 

2.2 Các kiểu có sẵn

a/ Đường viền hình ảnh:

Người dùng có thể thay đổi màu sắc, định dạng đường viền của hình ảnh bằng cách chọn vào chức năng  tại tab [Định dạng] .

Chương trình sẽ hiển thị danh sách màu sắc:

2018-12-05_16h01_50

Hình. Danh sách màu

Người dùng có thể lựa chọn màu có sẵn trong danh sách đường viền của hình ảnh hoặc chọn màu khác bằng cách chọn chức năng.

  • Thêm màu:

Hình. Danh sách màu

Người dùng có thể lựa chọn màu sắc bất kì mà mình thích và thêm vào chương trình.

  •  Chấm màu: di chuyển chuột đến bất cứ vị trí có màu sắc mong muốn, chương trình sẽ lấy màu sắc tại vị trí đó cho hình ảnh.
  • Chiều rộng: thay đổi kích thước của viền từ 1pt đến 6 pt.

2018-12-05_15h26_05

Hình. Danh sách chiều rộng viền

  • Nét đứt: thay đổi các kiểu viền như: Solid, Round Dot, Square Dot, Dash, Dash Dot, Long Dash,...

2018-12-05_15h27_23

Hình. Danh sách các nét đứt

b/ Thay đổi kiểu hình ảnh

Để thay đổi styles của hình ảnh, thực hiện

  •  Chọn hình ảnh à Tại tab [Định dạng], chọn [Các kiểu có sẵn].

Hệ thống hiển thị danh sách các kiểu của hình ảnh:

Hình. Danh sách các kiểu của hình ảnh

                  c/ Hiệu ứng ảnh

Người dùng có thể thay đổi effect của shape bằng cách chọn vào chức năng 2018-12-05_16h04_31 tại tab [Định dạng]

Chương trình sẽ hiển thị danh sách hiệu ứng:

2018-12-05_15h29_04

Hình. Danh sách effect

  • Đổ bóng

Người dùng chọn vào chức năng [Đổ bóng], chương trình sẽ hiển thị danh sách đổ bóng bao gồm:  Không đổ bóng, đổ bóng bên ngoài, đổ bóng bên trong…

2018-12-05_15h30_46

Hình. Danh sách hiệu ứng đổ bóng

Tương ứng với hiệu ứng đổ bóng được chọn, hình vẽ sẽ hiển thị tương ứng.

  • Phản chiếu

Người dùng chọn vào chức năng [Phản chiếu], chương trình sẽ hiển thị danh sách phản chiếu bao gồm:  Không phản chiếu, biến thể của phản chiếu

2018-12-05_15h32_30

Hình. Danh sách hiệu ứng phản chiếu

Tương ứng với hiệu ứng phản chiếu được chọn, hình vẽ sẽ hiển thị tương ứng.

  • Tỏa sáng

Người dùng chọn vào chức năng [Tỏa sáng], chương trình sẽ hiển thị danh sách glow bao gồm: Không tỏa sáng, biến thể của tỏa sáng

2018-12-05_15h33_49

Hình. Danh sách hiệu ứng tỏa sáng

Tương ứng với hiệu ứng tỏa sáng được chọn, hình vẽ sẽ hiển thị tương ứng.

  • Làm mờ cạnh

Người dùng chọn vào chức năng [Làm mờ cạnh], chương trình sẽ hiển thị danh sách làm mờ cạnh bao gồm: Không làm mờ cạnh, biến thể của làm mờ cạnh.

2018-12-05_15h35_19

Hình. Danh sách hiệu ứng làm mờ cạnh

Tương ứng với hiệu ứng làm mờ cạnh được chọn, hình vẽ sẽ hiển thị tương ứng.

d/ Chỉnh hình dạng hình ảnh

Người dùng chọn vào chức năng  để thay đổi định dạng cho hình ảnh.

2.3 Kích thước

a/ Chỉnh kích thước ảnh

- Để điều chỉnh lại khung hình và kích thước thông qua tính năng cắt và kích thước.

Người dùng có thể thay đổi kích thước của hình ảnh bằng cách chọn thay đổi giá trị chiều cao, chiều rộng tại chức năng [Kích thước] ở tab [Định dạng]

hoặc thay đổi kích thước trực tiếp trên đối tượng bằng cách kéo di chuyển đổi kích thước của đối tượng.

Người dùng có thể thay đổi kích thước của hình ảnh bằng chức năng [Cắt]  tại tab [Định dạng] để loại bỏ những phần hình ảnh dư thừa.

2.4 Các kiểu định dạng khác

- Các chức năng điều chỉnh trong chuột phải tương tự các chức năng trên thanh công cụ: