Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Thêm hiệu ứng chuyển động

- Để chèn hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trong Avina, đầu tiên, bạn phải chọn vào đối tượng cần thêm hiệu ứng.

- Sau đó, chọn vào tab Hiệu ứng, có 2 loại hiệu ứng là Hiệu ứng vàoHiệu ứng ra.

+ Hiệu ứng vào: là hiệu ứng khi đối tượng xuất hiện trong bài giảng.

+ Hiệu ứng ra: là hiệu ứng khi đối tượng biến mất trong bài giảng.

Image

- Để thêm hiệu ứng, bạn ấn mở danh sách các hiệu ứng. Tại danh sách, lựa chọn hiệu ứng bạn muốn chèn vào.

Image

- Sau khi lựa chọn xong hiệu ứng, bạn có thể thiết lập thời gian diễn ra hiệu ứng tại phần Thời gian.

- Mỗi hiệu ứng sẽ có phần Tùy chọn riêng, cho phép bạn tùy chỉnh lại cách di chuyển của đối tượng.

Image

- Đối với hiệu ứng ra, tương tự như hiệu ứng vào.

Image

- Thay đổi thiết lập tùy chọn.

Image