Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn đối tượng Tham chiếu

- Để chèn Tham chiếu, đầu tiên, bạn cần chèn khung văn bản vào trang trình bày. Nếu trong trang trình bày của bạn chưa có khung văn bản, công cụ Tham chiếu sẽ bị ẩn đi.

- Sau khi có được khung văn bản, để chèn tham chiếu, bạn ấn chuột vào công cụ Chèn. Sau đó chọn Tham chiếu.

Image

- Hộp thoại Biến hiện ra, ấn vào dấu + để tạo mới tham chiếu.

Image

- Trong hộp thoại tạo mới Biến, nhập tên của biến.

* Lưu ý, tên biến viết không dấu và liền nhau, không có khoảng trắng.

- Kiểu dữ liệu, có 3 kiểu dữ liệu hỗ trợ:

+ Boolean: Kiểu dữ liệu Đúng/Sai.

+ Văn bản: Kiểu dữ liệu chứa giá trị văn bản.

+ Số: Kiểu dữ liệu chứa giá trị số.

- Giá trị: Nội dung chứa trong Biến (tham chiếu)

Image

- Trong ví dụ trên, tôi đặt biến hovaten có chứa giá trị là Hoàng Văn A. Sau khi khởi tạo được Biến, chọn vào tên Biến và ấn Đồng ý. Biến sẽ được chèn vào khung văn bản của bạn.

Image

- Sau khi chèn tham chiếu, trong khung văn bản sẽ xuất hiện nội dung %tên_biến%. Đây là ký hiệu quy ước rằng đây là phần hiển thị giá trị của biến được tham chiếu.

Image

- Để xem lại, bạn ấn vào phần xem trước bài giảng. Khi trình chiếu, nội dung của biến sẽ được thay thế cho %tên_biến%.

Image