Tutorials

Chèn và định dạng đối tượng Video (từ tập tin)

Video là một dạng tài liệu không thể thiếu trong bài giảng điện tử, Avina cung cấp 3 chức năng để chèn video vào bài giảng:

 1. Chèn video có sẵn từ máy tính vào bài giảng
 2. Ghi hình giảng viên bằng webcam
 3. Quay lại hoạt động / thao tác trên máy tính 

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng đầu tiên:  Chèn video có sẵn từ máy tính vào bài giảng: Trong tab [Chèn] -> [Video]-> [Video] -> Chọn video cần chèn -> [Open]

(Chú ý: dữ liệu video với các định dạng: .mp4; .flv; .mkv; .avi; .wmv)

 

Image

Image

Video vừa chèn vào bài giảng có thể thay đổi vị trí và kích thước màn hình.

Image

Image/Image: Phát/ Dừng video

Image: Hiển thị thời gian đã phát video

Để chỉnh sửa video ta có thể làm theo 2 cách sau:

- Cách 1: Nhấn chuột phải vào video -> [Chỉnh sửa video] như hình sau:

Image

Giao diện chỉnh sửa video được hiển thị:

Image

Trong đó:

 1. Image: Nối thêm 1 video mới vào sau video đang có sẵn
 2. Image: Chia video ra làm nhiều đoạn nhỏ để dễ dàng xóa bỏ hoặc sắp xếp lại vị trí. Thao tác: chọn vào vị trí muốn chia -> Chọn icon Image
 1. Image: Xóa đi đoạn video đang được chọn (điều kiện: có >=2 đoạn video)
 2. Image: Tắt tiếng (không nghe âm thanh video)
 3. Image: Giúp chèn hình/ logo vào video để đánh dấu bản quyền video. Nên tăng độ trong suốt của logo lên tầm 70 – 80 để logo hiện mờ trên nền video mà không che màn hình video.

Gỡ logo giúp xoá logo sau khi chèn.

 1. Image: Cắt đoạn video đang được chọn, để dán sang vị trí khác
 2. Image: Tăng chỉnh âm thanh. Mặc định là mức 0, tăng âm lượng tối đa 300, nhỏ dần xuống -100 là tắt tiếng.

Image

Bắt đầu phát video chuyển trạng thái từ [đen] đến [sáng] dần => chọn Image

Lúc chuẩn bị kết thúc chuyển trạng thái từ [sáng] đến [đen] dần => chọn  Image

 

 1. Image: Lưu âm thanh của video ra máy tính định dạng .mp3
 2. Image: Lưu video ra ngoài máy tính với định dạng .mp4
 3. Image: Lưu lại các điều chỉnh trên video trong bài giảng.
 4. Điều chỉnh độ sáng video:

+ Độ sáng của video => chọn Image

+ Độ tương phản của video => chọn Image

+ Độ bão hòa của video => chọn Image

 1. Thanh [TimeLine]

Image

Lưu ý: Sau khi điều chỉnh video xong cần lưu lại để các thay đổi được áp dụng.

 • Chú ý: Khi có thay đổi:
  • Chọn Image tại [Tập tin] Image
  • Chọn Image
 • Hiển thị Message

Image

   • Chọn []: Lưu thay đổi
   • Chọn [KHÔNG]: Không lưu thay đổi
   • Chọn [HUỶ BỎ]: Quay về Form [Chỉnh sửa video]

- Cách 2: Chọn video cần chỉnh sửa -> tab [Tuỳ chọn] -> Image

Ngoài chức năng [Chỉnh sửa video], Avina cung cấp thêm 1 số tùy chọn khác cho video trong tab [Tuỳ chọn]:

Image

+ Video hoạt động => chọn Image

+ Điều chỉnh âm thanh => chọn [Âm lượng]

Image

+ Cài đặt khi xuất bản => tại [Hiển thị video]

Image

[Trên trang chiếu] (có 3 cách [phát video]:  Tự động, Khi nhấn vào video, Khi có sự kiện kích hoạt

Image

[Trên cửa sổ mới]: Phát video khi click vào slide hiển thị lên browser mới

Chọn Combobox [Thanh điều khiển]: Không (Không hiển thị thanh control), bên dưới video.

Image

+ Thêm phụ đề cho video:

Tại tab [Tùy chọn] => Chọn Image

Image

 

Phát video => chọn Image

Tạm dừng video => chọn Image

Thêm phụ đề => chọn Image

Quay về phụ đề trước (điều kiện: trước con trỏ đang đứng có phụ đề) => chọn [Phụ đề trước đó]

Image

Tiến về phụ đề tiếp theo (điều kiện: sau con trỏ đang đứng có phụ đề) => chọn [Phụ đề tiếp theo]

Image


 

Xóa từng phụ đề => chọn Image

Xóa tất cả phụ đề => chọn Image

 • Có 2 cách [Nhập/Xuất/Lưu và đóng] phụ đề
  • Cách 1:
   • Thêm phụ đề từ trong máy (Điều kiện: Đã có file caption.vtt) => chọn Image 
   • Lưu phụ đề vào máy => chọn Image
   • Lưu và đóng Form [Cửa sổ chỉnh sửa phụ đề] => chọn Image
  • Cách 2:
   • Chọn [Tập tin] => chọn chức năng tương ứng

Image

 • Chú ý: Khi có thay đổi:
  • Chọn Image trong [Tập tin]
  • Chọn Image
 • Hiển thị message:

Image

   • Chọn []: Lưu thay đổi
   • Chọn [Không]: Không lưu thay đổi
   • Chọn [Hủy bỏ]: Quay về Form [Thêm phụ đề]