Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn và định dạng đối tượng Video (từ tập tin)

Video là một dạng tài liệu không thể thiếu trong bài giảng điện tử, Avina cung cấp 3 chức năng để chèn video vào bài giảng:

 1. Chèn video có sẵn từ máy tính vào bài giảng
 2. Ghi hình giảng viên bằng webcam
 3. Quay lại hoạt động / thao tác trên máy tính 

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng đầu tiên:  Chèn video có sẵn từ máy tính vào bài giảng: Trong tab [Chèn] -> [Video]-> [Video] -> Chọn video cần chèn -> [Open]

(Chú ý: dữ liệu video với các định dạng: .mp4; .flv; .mkv; .avi; .wmv)

 

Image

Image

Video vừa chèn vào bài giảng có thể thay đổi vị trí và kích thước màn hình.

Image

Image/Image: Phát/ Dừng video

Image: Hiển thị thời gian đã phát video

Để chỉnh sửa video ta có thể làm theo 2 cách sau:

- Cách 1: Nhấn chuột phải vào video -> [Chỉnh sửa video] như hình sau:

Image

Giao diện chỉnh sửa video được hiển thị:

Image

Trong đó:

 1. Image: Nối thêm 1 video mới vào sau video đang có sẵn
 2. Image: Chia video ra làm nhiều đoạn nhỏ để dễ dàng xóa bỏ hoặc sắp xếp lại vị trí. Thao tác: chọn vào vị trí muốn chia -> Chọn icon Image
 1. Image: Xóa đi đoạn video đang được chọn (điều kiện: có >=2 đoạn video)
 2. Image: Tắt tiếng (không nghe âm thanh video)
 3. Image: Giúp chèn hình/ logo vào video để đánh dấu bản quyền video. Nên tăng độ trong suốt của logo lên tầm 70 – 80 để logo hiện mờ trên nền video mà không che màn hình video.

Gỡ logo giúp xoá logo sau khi chèn.

 1. Image: Cắt đoạn video đang được chọn, để dán sang vị trí khác
 2. Image: Tăng chỉnh âm thanh. Mặc định là mức 0, tăng âm lượng tối đa 300, nhỏ dần xuống -100 là tắt tiếng.

Image

Bắt đầu phát video chuyển trạng thái từ [đen] đến [sáng] dần => chọn Image

Lúc chuẩn bị kết thúc chuyển trạng thái từ [sáng] đến [đen] dần => chọn  Image

 

 1. Image: Lưu âm thanh của video ra máy tính định dạng .mp3
 2. Image: Lưu video ra ngoài máy tính với định dạng .mp4
 3. Image: Lưu lại các điều chỉnh trên video trong bài giảng.
 4. Điều chỉnh độ sáng video:

+ Độ sáng của video => chọn Image

+ Độ tương phản của video => chọn Image

+ Độ bão hòa của video => chọn Image

 1. Thanh [TimeLine]

Image

Lưu ý: Sau khi điều chỉnh video xong cần lưu lại để các thay đổi được áp dụng.

 • Chú ý: Khi có thay đổi:
  • Chọn Image tại [Tập tin] Image
  • Chọn Image
 • Hiển thị Message

Image

   • Chọn []: Lưu thay đổi
   • Chọn [KHÔNG]: Không lưu thay đổi
   • Chọn [HUỶ BỎ]: Quay về Form [Chỉnh sửa video]

- Cách 2: Chọn video cần chỉnh sửa -> tab [Tuỳ chọn] -> Image

Ngoài chức năng [Chỉnh sửa video], Avina cung cấp thêm 1 số tùy chọn khác cho video trong tab [Tuỳ chọn]:

Image

+ Video hoạt động => chọn Image

+ Điều chỉnh âm thanh => chọn [Âm lượng]

Image

+ Cài đặt khi xuất bản => tại [Hiển thị video]

Image

[Trên trang chiếu] (có 3 cách [phát video]:  Tự động, Khi nhấn vào video, Khi có sự kiện kích hoạt

Image

[Trên cửa sổ mới]: Phát video khi click vào slide hiển thị lên browser mới

Chọn Combobox [Thanh điều khiển]: Không (Không hiển thị thanh control), bên dưới video.

Image

+ Thêm phụ đề cho video:

Tại tab [Tùy chọn] => Chọn Image

Image

 

Phát video => chọn Image

Tạm dừng video => chọn Image

Thêm phụ đề => chọn Image

Quay về phụ đề trước (điều kiện: trước con trỏ đang đứng có phụ đề) => chọn [Phụ đề trước đó]

Image

Tiến về phụ đề tiếp theo (điều kiện: sau con trỏ đang đứng có phụ đề) => chọn [Phụ đề tiếp theo]

Image


 

Xóa từng phụ đề => chọn Image

Xóa tất cả phụ đề => chọn Image

 • Có 2 cách [Nhập/Xuất/Lưu và đóng] phụ đề
  • Cách 1:
   • Thêm phụ đề từ trong máy (Điều kiện: Đã có file caption.vtt) => chọn Image 
   • Lưu phụ đề vào máy => chọn Image
   • Lưu và đóng Form [Cửa sổ chỉnh sửa phụ đề] => chọn Image
  • Cách 2:
   • Chọn [Tập tin] => chọn chức năng tương ứng

Image

 • Chú ý: Khi có thay đổi:
  • Chọn Image trong [Tập tin]
  • Chọn Image
 • Hiển thị message:

Image

   • Chọn []: Lưu thay đổi
   • Chọn [Không]: Không lưu thay đổi
   • Chọn [Hủy bỏ]: Quay về Form [Thêm phụ đề]