Tutorials

Làm việc với Bảng biểu

Để chèn bảng biểu vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Bảng] trên thanh công cụ:

Hình 1: Tab chèn bảng biểu

 • Sau khi lựa chọn số hàng và số cột của bảng, một bảng biểu sẽ được chèn trên trang trình chiếu:

Hình 2: Đối tượng bảng biểu sau khi chèn.

  Để chọn các ô trong bảng có thể dùng các cách sau:

 • Rê chuột vào phần rìa bên ngoài của bảng để có thể chọn các hàng và cột:
 • Rê chuột vào phần rìa của từng ô để chọn ô và di chuột sang các ô bên cạnh để lựa chọn nhiều ô.
 • Nhấn chuột vào vùng bất kỳ trên bảng và di chuột để chọn nhiều ô.

Các ô được lựa chọn sẽ có màu đen như trong hình:

Hình 3: Lựa chọn nhiều ô trong bảng

  Nhấn chuột phải vào vùng lựa chọn các ô để hiển thị menu của bảng:

 

Hình 4: Menu của bảng

Danh sách các chức năng của thanh menu đối tượng bảng:

  • Nút [Chèn]: Chèn hàng hoặc một cột của bảng tùy theo các vị trí: trên, dưới, trái, phải.
  • Nút [Xóa]: Xóa hàng, cột được lựa chọn hoặc xóa cả bảng nếu đối tượng bảng đang được lựa chọn.
  • Nút [Gộp ô]: Gộp các ô đang được lựa chọn lại với nhau thành 1 ô duy nhất.
  • Nút [Tách ô]: Tách các ô đã gộp thành các ô riêng biệt.
  • Cắt , sao chép, dán:
  • Nhóm. Đưa lên trên cùng, đưa xuống dưới cùng
  • Lưu dưới dạng ảnh
  • Vị trí và kích thước
  • Định dạng

Người dùng có thể nhấn vào đối tượng bảng, sau đó chọn tab [THIẾT KẾ] để có thể thay đổi nội dung của các ô:

Hình 5: Tab thiết kế của bảng

Danh sách các chức năng của tab thiết kế bảng:

  • Nút check box [Hàng tiêu đề]: Bảng có hàng tiêu đề hay không.
  • Nút check box [Hàng tổng số]: Bảng có hàng tổng số hay không.
  • Nút check box [Xáo trộn màu hàng]: Có xáo trộn màu của các hàng hay không.
  • Nút check box [Cột đầu tiên]: Bảng có cột đầu tiên hay không.
  • Nút check box [Cột cuối cùng]: Bảng có cột cuối cùng hay không.
  • Nút check box [Xáo trộn màu cột]: Có xáo trộn màu các cột hay không.
  • [Kiểu bảng]: Lựa chọn bảng theo các kiểu đã được định sẵn.
  • Các nút bên tab Ô: Lựa chọn màu sắc, kích thước, kiểu đường viền, ẩn hiện các đường viền của các ô.

 

Người dùng có thể nhấn vào đối tượng bảng, sau đó chọn tab [ĐỊNH DẠNG] để định dạng lại bảng.

Hình 6: Tab định dạng lại bảng.

Danh sách các chức năng của tab định dạng bảng:

 • Nút [Xóa]: Xóa các hàng, các cột đang được chọn hoặc xóa bảng.
 • Nút [Chèn phía trên]:  Chèn hàng phía trên hàng được lựa chọn.
 • Nút [Chèn phía dưới]: Chèn hàng phía dưới hàng được lựa chọn.
 • Nút [Chèn bên trái]: Chèn cột bên trái cột được lựa chọn.
 • Nút [Chèn bên phải]: Chèn cột bên phải cột được lựa chọn.
 • Nút [Gộp ô]: Gộp các ô đang được lựa chọn.
 • Nút [Tách ô]: Tách các ô đang lựa chọn đã gộp.
 • Ô [Chiều rộng]” trong nhóm [Kích thước ô]: Thay đổi chiều rộng của các ô đang chọn.
 • Ô [Chiều cao] trong nhóm [Kích thước ô]: Thay đổi chiều cao của các ô đang chọn.
 • Nút [Canh đều cột]: Thay đổi chiều dài của các cột đang được lựa chọn đều nhau.
 • Nút [Canh đều hàng]: Thay đổi chiều cao của các hàng đang được lựa chọn đều nhau.
 • Các nút trong nhóm [Canh lề]: Canh lề của văn bản trong ô theo các chiều trái, phải, trên, dưới, giữa.
 • Ô [Chiều rộng] trong nhóm [Kích thước bảng]: Thay đổi chiều rộng của bảng.
 • Ô [Chiều cao] trong nhóm [Kích thước bảng]: Thay đổi chiều cao của các bảng.

Các chức năng nhóm Sắp xếp: đưa lên trên, đưa xuống dưới, căn chỉnh.