Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Làm việc với Bảng biểu

Để chèn bảng biểu vào trang trình chiếu, nhấn vào nút [Bảng] trên thanh công cụ:

Hình 1: Tab chèn bảng biểu

 • Sau khi lựa chọn số hàng và số cột của bảng, một bảng biểu sẽ được chèn trên trang trình chiếu:

Hình 2: Đối tượng bảng biểu sau khi chèn.

  Để chọn các ô trong bảng có thể dùng các cách sau:

 • Rê chuột vào phần rìa bên ngoài của bảng để có thể chọn các hàng và cột:
 • Rê chuột vào phần rìa của từng ô để chọn ô và di chuột sang các ô bên cạnh để lựa chọn nhiều ô.
 • Nhấn chuột vào vùng bất kỳ trên bảng và di chuột để chọn nhiều ô.

Các ô được lựa chọn sẽ có màu đen như trong hình:

Hình 3: Lựa chọn nhiều ô trong bảng

  Nhấn chuột phải vào vùng lựa chọn các ô để hiển thị menu của bảng:

 

Hình 4: Menu của bảng

Danh sách các chức năng của thanh menu đối tượng bảng:

  • Nút [Chèn]: Chèn hàng hoặc một cột của bảng tùy theo các vị trí: trên, dưới, trái, phải.
  • Nút [Xóa]: Xóa hàng, cột được lựa chọn hoặc xóa cả bảng nếu đối tượng bảng đang được lựa chọn.
  • Nút [Gộp ô]: Gộp các ô đang được lựa chọn lại với nhau thành 1 ô duy nhất.
  • Nút [Tách ô]: Tách các ô đã gộp thành các ô riêng biệt.
  • Cắt , sao chép, dán:
  • Nhóm. Đưa lên trên cùng, đưa xuống dưới cùng
  • Lưu dưới dạng ảnh
  • Vị trí và kích thước
  • Định dạng

Người dùng có thể nhấn vào đối tượng bảng, sau đó chọn tab [THIẾT KẾ] để có thể thay đổi nội dung của các ô:

Hình 5: Tab thiết kế của bảng

Danh sách các chức năng của tab thiết kế bảng:

  • Nút check box [Hàng tiêu đề]: Bảng có hàng tiêu đề hay không.
  • Nút check box [Hàng tổng số]: Bảng có hàng tổng số hay không.
  • Nút check box [Xáo trộn màu hàng]: Có xáo trộn màu của các hàng hay không.
  • Nút check box [Cột đầu tiên]: Bảng có cột đầu tiên hay không.
  • Nút check box [Cột cuối cùng]: Bảng có cột cuối cùng hay không.
  • Nút check box [Xáo trộn màu cột]: Có xáo trộn màu các cột hay không.
  • [Kiểu bảng]: Lựa chọn bảng theo các kiểu đã được định sẵn.
  • Các nút bên tab Ô: Lựa chọn màu sắc, kích thước, kiểu đường viền, ẩn hiện các đường viền của các ô.

 

Người dùng có thể nhấn vào đối tượng bảng, sau đó chọn tab [ĐỊNH DẠNG] để định dạng lại bảng.

Hình 6: Tab định dạng lại bảng.

Danh sách các chức năng của tab định dạng bảng:

 • Nút [Xóa]: Xóa các hàng, các cột đang được chọn hoặc xóa bảng.
 • Nút [Chèn phía trên]:  Chèn hàng phía trên hàng được lựa chọn.
 • Nút [Chèn phía dưới]: Chèn hàng phía dưới hàng được lựa chọn.
 • Nút [Chèn bên trái]: Chèn cột bên trái cột được lựa chọn.
 • Nút [Chèn bên phải]: Chèn cột bên phải cột được lựa chọn.
 • Nút [Gộp ô]: Gộp các ô đang được lựa chọn.
 • Nút [Tách ô]: Tách các ô đang lựa chọn đã gộp.
 • Ô [Chiều rộng]” trong nhóm [Kích thước ô]: Thay đổi chiều rộng của các ô đang chọn.
 • Ô [Chiều cao] trong nhóm [Kích thước ô]: Thay đổi chiều cao của các ô đang chọn.
 • Nút [Canh đều cột]: Thay đổi chiều dài của các cột đang được lựa chọn đều nhau.
 • Nút [Canh đều hàng]: Thay đổi chiều cao của các hàng đang được lựa chọn đều nhau.
 • Các nút trong nhóm [Canh lề]: Canh lề của văn bản trong ô theo các chiều trái, phải, trên, dưới, giữa.
 • Ô [Chiều rộng] trong nhóm [Kích thước bảng]: Thay đổi chiều rộng của bảng.
 • Ô [Chiều cao] trong nhóm [Kích thước bảng]: Thay đổi chiều cao của các bảng.

Các chức năng nhóm Sắp xếp: đưa lên trên, đưa xuống dưới, căn chỉnh.