Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Chèn ký hiệu vào văn bản

- Để chèn ký hiệu vào đoạn văn bản, bạn đặt con trỏ vào vị trí muốn chèn ký hiệu. Sau đó, tại tab Chèn, chọn Ký hiệu.

 

Image

 

- Hộp thoại Ký hiệu xuất hiện, phần Phông, lựa chọn loại font chữ mà bạn muốn.

* Lưu ý: Mỗi loại font sẽ có ký hiệu và cách hiển thị ký hiệu riêng khác nhau. Bạn cần xem các font và lựa chọn ký hiệu bạn muốn dùng.

 

Image

 

- Ấn chuột vào ký hiệu bạn muốn chèn. Sau đó ấn nút Chèn.

- Ký hiệu sẽ được chèn vào vị trí mà bạn đang đặt con trỏ chuột trong đoạn văn bản.

 

Image