Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Danh sách hiệu ứng và các tùy chọn nâng cao của từng hiệu ứng

Danh sách các hiệu ứng và tùy chọn nâng cao của từng hiệu ứng:

STT

Tên hiệu ứng

Các tùy chọn nâng cao

 

Mờ dần

Image

 

Lớn lên

Image

 

Bay vào

Image

 

Trôi vào

Image

 

Tách ra

Image

 

Quét

Image

 

Hình dạng

Image

Image

 

Bánh xe

Image

 

Thanh ngẫu nhiên

Image

 

Xoay

Image

 

Xoay và Lớn lên

Image

 

Lớn lên và Xoay

Image

 

Phóng to

Image

 

Xoay đứng

Image