Tutorials

Danh sách hiệu ứng và các tùy chọn nâng cao của từng hiệu ứng

Danh sách các hiệu ứng và tùy chọn nâng cao của phần Hiệu ứng vào:

STT

Tên hiệu ứng

Các tùy chọn nâng cao

1

Mờ dần

Image

2

Lớn lên

Image

3

Bay vào

Image

4

Trôi vào

Image

5

Tách ra

Image

6

Quét

Image

7

Hình dạng

Image

8

Bánh xe

Image

9

Thanh ngẫu nhiên

Image

10

Xoay

 

 

 

 

 

 

Image

11

Xoay và Lớn lên

Image

12

Lớn lên và Xoay

Image

13

Phóng to

Image

14

Xoay đứng

Image

15

Nảy lên

Image

 

Ngoài ra còn các phần hiệu ứng khác như: Hiệu ứng nhấn mạnh, Hiệu ứng ra, Đường cong chuyển động bạn có thể xem, tham khảo thêm tuỳ chọn nâng cao của hiệu ứng tương tự như phần Hiệu ứng vào