Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Avina Authoring Tools

Câu hỏi khảo sát

Sự kiện, đồng bộ

Danh sách hiệu ứng và các tùy chọn nâng cao của từng hiệu ứng

Danh sách các hiệu ứng và tùy chọn nâng cao của phần Hiệu ứng vào:

STT

Tên hiệu ứng

Các tùy chọn nâng cao

1

Mờ dần

2

Lớn lên

3

Bay vào

4

Trôi vào

5

Tách ra

6

Quét

7

Hình dạng

8

Bánh xe

9

Thanh ngẫu nhiên

10

Xoay

 

 

 

 

 

 

11

Xoay và Lớn lên

12

Lớn lên và Xoay

13

Phóng to

14

Xoay đứng

15

Nảy lên

 

Ngoài ra còn các phần hiệu ứng khác như: Hiệu ứng nhấn mạnh, Hiệu ứng ra, Đường cong chuyển động bạn có thể xem, tham khảo thêm tuỳ chọn nâng cao của hiệu ứng tương tự như phần Hiệu ứng vào